DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 171 —
vice visine stabla, a počam od srednje dobe,
da ne smije sizati ispod gornje trećine stabla.
Ako se uz to odredi, da se sklop može samo umjereno
prekidati, dana je praktičnom šumaru stalna direktiva za
mjeru prorede i prevelikim individualnim nagonima ne će
biti omogućeno, da dođu do izražaja na štetu sastojine.


Ovo je glavno pravilo, koji će voditi šumara u svim
slučajevima i on će znati gdje je nužno upotrijebiti veću ili
manju proredu na temelju vlastite uviđavnosti, držeći se toga
općenitog pravila.


Na veću ili manju mjeru prorede uplivisal će cilj gospodarstva,
vrst drveća, stojbina i doba sastojine.


Ako se polaže velika važnost na količinu drvne gromade,
a ne zahtijeva se, da debla budu čista od grana,
unaprijeđivati će se jačom proredom najjači debljinski razred.


Razmjerno više će se sjeći kod četinjača, koje ni na
slobodnom prostoru ne pokazuju sklonost, da dijele glavnu,
os, već stvaraju ravno, nerazdijeljeno deblo, a opreznije će
se postupati s listačama, koje na slobodnijem prostoru nastoje,
da se što većma razgrane.


U mlađoj dobi će se razmjerno manje sječi nego u
srednjoj i starijoj dobi. Pošto se kod četinjača u slobodnijem
prostoru ne smanjuje visni rast, a nisu ni izvržene
razgranjenju, držat će se u mladosti u rjeđem sklopu, da
razviju valjanu krošnju.


Listače će se u mladosti manje proredivati i držat će
se u gušćem sklopu, da im se unaprijedi visinski rast i da se
spriječi razdijeljenje i razgranjenje debla.


Na dobrom tlu će se sastojina prije sklopiti i brže će
rasti nego na lošijem. Zato će se ondje ranije početi s proredom
i jače će se moći proredivati, jer će na boljem tlu
biti veći prirast, koji će naknaditi jačom proredom izvađenu
drvnu gromadu.


Sve te okolnosti utječu na kolikoću prorede i stvaraju