DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 173.—
Na pokusnim plohama u Likavi izvađeno je u 80 god.
jelovoj sastojini u 1907. god. po jutru 238 stabala s 61 8


s


m (ispočetka je bilo 942 stabala s 380 m3), dakle 25% stabala
i 18% drvne gromade. Ta proreda imala je vrlo neznatan
učinak na prirast. God. 1910. izvadilo se po k. jutru
129 stabala s 384 m3, dakle 14% stabala i 10% drvne gromade.
Druga proreda imala je već znatan učinak na prirast.


Heck je vadio na svojim pokusnim plohama svake 3—5
godine u 65 god. bukovoj sastojini 38—40 m3 po ha. Flury
je vadio u Švicarskoj u smrekovoj sastojini od 30 god.
dalje 40—100 m3 po ha, a isto i u bukovoj sastojini.


U Wurtenbergu vađeno je u 141. god. jelovoj sastojini,
u kojoj se kroz 22 god, obavlja proreda, u tri maha 308
m3 (34 + 111 4 163) po ha i postigao se prirast od 107 m3.


U 83 god. smrekovoj sastojini, gdje je u 54. god. bilo
563 m3 po ha, izvadilo se (47 H 54 + 103 f 234 .. =-=
438 m3 i za 29 god. postiglo 93 m3 prirasta. U 83 god.
bukovoj sastojini, gdje je u 56 god. bilo 272 m3 po ha, va


deći (21 + 32 + 59 4 88) = 200 m3, postiglo se za 27
god. 73 m8 prirasta.


Može se dakle mirne duše reći, da se u mlađoj sastojini
u sličnim prilikama može vaditi oko 20—25 m3, a u
starijoj 35—50 m3 po jutra, a da se pritom sklop znatno ne
prekine. Tim načinom prorede diramo naravno u drvnu glavnicu
sastojine. Vađenje osušenih stabala nema nikakovog
učinka na drvnu gromadu konačne sječe. Da ne nastane
poremečenje u ravnotežju gospodarstva, mora se pobrinuti,
da se manjak naknadi. Taj manjak će naknaditi drvna gromada
prorede, dajući osim slabijih i jača debla.


Dva su slučaja moguća kod jače prorede. Može se vaditi
toliko stabala, da će preostala stabla jačim rastom nadoknaditi
manjak godišnjim prirastom. U drugom slučaju ne
će godišnji prirast nadoknaditi gromadu, izvađenu proredom.
Ovaj potonji slučaj nastaje tek kod vrlo jake prorede.