DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 174 —


Da se ustanovi valjan stupanj prorede, mora se dakle uzeti
u obzir i godišnji prirast sastojine.


Gornji stupanj od 35 50 m3 ne će smanjivati godišnji
prirast. Proredom će se još i unaprijediti prirast preostalih
stabala, pa se mora i s tom okolnosti računati kod slijedećih
proreda.


Jedno se ali mora naglasiti, da se naime proredom ne
povišuje sveukupna gromada za vrijeme čitave ophodnje,
premda pokusi Bohdaneckyevi dokazuju protivo. Po svoj
prilici mora on taj uspjeh zahvaliti izvanrednim okolnostima,
s kojima se ne smije računati u svakom slučaju. Glavna korist
slobodne prorede je proizvod većeg broja vrednijih stabala
u kraćem vremenu, nego li bi to proizvela sama sebi
prepuštena sastojina, Osim te koristi, postignute u glavnoj sastojim,
postiže se i velik materijalan dobitak od izvađenih
stabala i svi oni probici, koje smo na početku spomenuli.


Prema tomu postupat će se kod prorede od prilike
ovako: Idući od grupe do grupe, označiti će se jedno ili
više stabala, koja se imadu izvaditi. Pri tomu treba držati u
prvom redu pred očima, da se ima izvaditi svako stablo, koje
smeta vrednijem od njega. Uz to pravilo treba gledati, da
se označe označe bolesna stabla i da preostala stabla
ostanu što moguće bolje razmjerno razređena i u najpovoljnijoj
smjesi. Pravilno razređenje stabala i idealan oblik
šume ne će se odmah postići nego postepenim proređivanjem.
Zaostala i potištena stabla ostavit će se bez obzira na njihov
oblik, ako ispunjaju praznine i ima nade, da će vrednijim
stablima pomoći kod čišćenja od granja. Sklop će
se samo umjereno prekidati ondje, gdje treba naokolo osloboditi
od štetnih učinaka susjeda takova stabla, koja se radi
vrijednosti njihova debla i lijepo razvijene krošnje ostavljaju.
Pravo veli Roth, da su svjetlo, zrak i oborine, u stanovitoj
mjeri pripušteni sastojini uslijed umjerenog prekidanja sklopa,
bitni uvjeti života i napretka šume, no dani u prevelikoj
mjeri mogu služiti na njezin zator i uništenje.