DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 177 —


še sasvim posiječe. Pri tom se mora paziti, da se sporedne
vrsti drva ne sijeku preko mjere, nego samo ona stabla,
koja bitno ugrožuju nježni mladik glavne sastojine. Tako će
se oko 15 god. morati osloboditi hrastov mladik od brijesta,
ali se pri tom mora paziti, da se uz hrast ipak ostavi brijest,
jasen, grab i topola u množini 0*3, jer samo u smjesi s
tim vrstima razvit će se slavonski hrast onako, kako to želi
imati svjetsko tržište. U istoj dobi od prilike oslobodit će se
smreka i jela od bukovog podmlaka. Prema nuždi obavljat
će se čišćenje i prije i opetovat će se, kadgod se pokaže
potrebnim.


Kad se krošnje stabala glavne sastojine poemu preplitati
i medu njima započme borba prerašćivanjem slabijih i izlučivanjem
jačih, mora se početi redovitom proredom. Ta doba
nastaje onda, kada stabla postignu visinu letava, a ovisi to


o gustoći sadnje, stojbini i vrsti drveća, pa zato nastupa
kod pojedinih prilika i raznih vrsti drveća u različito vrijeme.
U glavnom može se to doba uzeti oko 25.^30.
godine.
Opisani način slobodne prorede dopustit će, da se i u
mlađim sastojinama u slučaju nužde žrtvuje ovdje ondje
strogo uzdržavanje sklopa, držeći pre očima već naglašeno
pravilo, da se listače u mladosti imadu držati u gušćem
sklopu od četinjača. U tom slučaju ne bismo pravili iznimke
ni sa slavonskim hrasticima. Ako je n. pr. više stabala vrlo
blizu izraslo jedno drugom, može se bez brige jedno ili
dva izvaditi i onda, ako se time sklog privremeno i prekine.
Isto će se tako moći izvaditi i grbava stabla, ako su još
visoka i ako svojom krošnjom pomažu sačinjavati sklop.
Ako se tu i pojave vodene grane, ne će se moći dugo
razvijati, jer će se sklop u brzo sklopiti, a radi toga će se
one sasušiti. Tim će se prije to dogoditi, što slobodna proreda
ostavlja potištena i zaostala stabla, koja će priječiti
glavna stabla, da izbijaju grane na deblu. U tom će mnogo
doprinijeti i grab, kojega i g. Zezulka u svom članku pre