DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 51     <-- 51 -->        PDF

17.


Da se danas sutra započne slobodnom ili naravnom
proredom, ne bi se smjela sasjeći prvom proredom potištena
i zaostala stabla, kako se to sada ćini na šablonski način.
U sastojinama, gdje su takova stabla izvađena, opasno je
doista raskidavati sklop, jer akoprem će se krošnje mladih
stabala ubrzo opet sklopiti i jedan dio štetnih grana će se
sasušiti drugi faktor, koji bi to čišćenje unapređivao t. j .
potištena stabla nestat će zauvijek iz sastojine.


Još ćemo nešto reći o vremenu, u kojem će se proreda
vraćati na isto mjesto. To će razdoblje odrediti u prvom
redu jakost prorede, a onda vrst drva i stojbina.


Čim se je jače zahvatilo u stabla glavne sastojine, tim
će se kasnije ponovno proređivati. Kod onih vrsti drveća, koja
imaju svojstvo, da brzo raširuju svoju krošnju, brže će se
ponovno proređivati, nego kod onog drveća, kod kojeg se
taj proces polaganije provađa. Na boljoj stojbirii svakako
će se prije osjećati potreba ponovne prorede, nego na
lošijoj.


U glavnom može se reći, da će se ponovno proređivati
onda, kada se grane počnu ponovno preplitati i sporedna
stabla počnu ugrožavati glavna stabla, dotično, kada
bude opet dovoljno stabala, koja se prema odabranoj metodi
prorede imadu opet ponovno izvaditi.


To vrijeme nastupa u mlađoj sastojini svake 5. 10.
godine, a u starijoj svake 10.— 15. godine.
Obično se prigovara, da se proredom čini velika šteta
na preostaloj sastojini, da se otvara put vjetru itd.


Što se vjetra tiče, vidjeli smo, da vjetrolomi nastaju
ondje, gdje se je sastojina, izrasla u gustom sklopu, radi
oplodne sječe ili s kojeg drugog uzroka naglo proredila.
No rano započeta i postepeno provedena proreda ima baš
protivan učinak. Dokazano je, da nakon prorede jača u
prvom redu podnožje stabla, jer se hoće učvrstiti protiv
vjetra.1 Ako se dakle stabla polagano priučavaju na sve


1 Forstwissenschaftliches Centralblatt 1916. 1. „Beitiâge zur Lichtungsfragë.