DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 52     <-- 52 -->        PDF

- 180 —
slobodniji prostor, moći će u kasnijoj dobi odoliti i većim
navalama vjetra, jer će postati otporna i jaka. Uz ojačanu
krošnju ojačat će i korijenje i stabla će se moći u starijoj
dobi bez opasnosti jače proređivati.


Neku štetu učinit će sijek i izvažanje proredom izvađenih
stabala na preostaloj sastojini. Ta je šteta ovisna o
množini puteva i vještini radnika. Oštećena stabla moraju
se izvaditi kod slijedeće sječe. Na pokusnim površinama u
Likavi nije bilo oštećenih stabala više od 10—15%, a od
toga su ozlijede bile samo u 1—2°,0 takove, da su se stabla
morala kod naredne prorede izvaditi. Da su radnici spuštali
debla na užetu, mjesto slobodnog spuštanja po strmim obroncima,
ne bi taj postotak bio ni tako velik. Neznatan bi bio
u onom slučaju, kad bi putevi bili blizu jedan drugome,
te se debla ne bi morala vući preko ogromne površine sastojina.


Stabla, koja se imadu izvaditi, pokazuje činovnik radniku,
koji ih označuje vapnom. Kod velikih površina može
se taj posao prepustiti i inteligentnijem podčinovniku, ako
je prije valjano podučen teoretički i praktički.


Na pokusnoj postaji u Likaki obavljen je taj posao
tako, da su jedan dan označivana stabla u lazočnosti lugara,
a drugi dan je već označivao i sam lugar, idući paralelno
s činovnikom.


Na pokusnim površinama morat će se naznačivanje
kontrolirati. Tom će zgodom nadzorni organ ispraviti nevaljanu
naznaku vapnom, koje je bojadisano kakovom bojom.
Ta će kontrola na velikim površinama naravno izostati, jer
bi se tim trošak preveć podigao. Naročito vrijedi to za
mlađe sastojine.


Zaključak.


Nakon svega što smo do sada naveli, držimo, da nije
nužno dokazivati, da je proreda bitni uvjet naprednog gospodarstva.
Mora se naglasiti, da će proreda tom uvjetu