DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 53     <-- 53 -->        PDF

*_ J8L -u


sarrio onda zadovoljiti, ako se otrese svih predsuda i stavi


na sasvim moderno stanovište. Ona ne smije biti ovisna o


administrativnim, komunikacionim i tržnim odnošajima, nego


joj mora davati direktivu jedino cilj gospodarstva i narav


sastojine. Od prorede mora biti daleko svaka šablona; ne


smije je vezati ni unaprijed određeno vrijeme, ni količina,


nego tek prilike, koje je stvorita sama priroda.


Da proreda donese materijalnu korist, morat će se njeni


proizvodi dovesti na trg. Zato je prvi uvjet napretka prore


đivanja izgradnja šumskih puteva u gorskim krajevima.


Drugi bitni uvjet proreda su lokalna iskustva, koja će


služiti putokazom za provađanje prorede.


Sto je Kaân kazao za Ugarsku, može se mirne duše
reći i za Hrvatsku t. j. , da ne će moderna provedba prorede
doći do veće intenzivnosti sve dotle, dok ne bude
. svaka gospodarska jedinica raspolagala mjesnim iskustvima.


U Njemačkoj raspolažu već s iskustvima od preko pol


stoljeća, u Ugarskoj je preuzela tu stvar pokusna postaja.


Kako nas je informirao g. Roth, nema ugarska pokusna po


staja svojih pokusnih ploha u Hrvatskoj ni u erarskim šu


mama. Samostalne pokusne postaje u Hrvatskoj nema i


proteći će još mnogo vode Savom, dok bude osnovana.


Osobito se osjeća nestašica pokusnih iskustva na po


vršinama slavonskih hrastika. Jelovih i smrekovih šuma ima


u Austriji i Ugarskoj u sličnim okolnostima. Iskustva stečena


ondje moći će dovati barem iz daleka neki putokaz za pro


vađanje prorede. No slavonskih hrastova nema drugdje u


u sličnim okolnostima.


Pošto je osnivanje pokusnih površina alfa i omega va


ljane prorede, a pokusna postaja ne će biti osnovana bog


zna dokle, mislimo, da bi se tome dalo pomoći na taj


način, da incijativu za osnivanje pokusnih površina preuzmu


u svoje ruke veći šumarski uredi. Rediteljstva bi izabrala i


ogradila mjesta prikladna za pokuse i skupljala na njima


potrebne podatke. Odatle bi crpili upravitelji šumarija sve,