DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 54     <-- 54 -->        PDF

182


što: je nužno za provađanje prorede. Na tim površinama
nalazili bi svi potreban putokaz i ne-bi tapali po neizvjesnom
i´nestalnom putu, kolebajući radi nestašice iskustva
i iz straha pred odgovornošću.


Na taj bi se način skupljali podaci i za prihodne skrižaljke,
a kada bi se danas sutra osnovala pokusna postaja,
mogla bi računati s višegodišnjim iskustvom i preradila bi
stečene´podatke u znanstvene svrhe.


Kongres pokusnih postaja od 1903. preporuča za pokusne
plohe veličinu od 0-5 —1"0 ha. Svakako bi bolje bilo.
gdje je moguće, osnovati veće plohe. Na malenim plohama
dolazi do izražaja u velikoj mjeri upliv okoline. Tu se ne
mogu u pravoj mjeri steći ni podaci nužni za trošak proreda,
unovčenje debala, šteta na preostaloj sastojini itd.


Vrlo je zgodno riješila tu zadaću ug. šum. pokusna
postaja u Likavi. Tu je označen prostor od 18´3 h. jutara
na kojem se provađa proreda po Heckovim načelima u
praktične svrhe, a u sredini nalaze se tri čestice s površinom
od 1000 nr, na kojima se obavljaju usporedni pokusi
u znanstvene svrhe. Na jednoj se proređuje po Hecku,
ha drugoj po propisu njem. pokusnih postaja, a treća se
čestica ostavlja netaknuta, dotično vade se stabla, koja su
se sasušila. Tu se mjere stabla svake ili svake druge godine
milimetarnom točnošću, dočim se na velikoj površini
zâdovoljuju načinom, koji ne daje najtočniji rezultat, no
lahko se provađa.1


SHčrio bi se mogli pokusi obavljati i u Hrvatskoj na
površinama, koje su već i onako prosjekama odijeljene na
stanovite komplekse.


; Takova površina ili jedan dio njezin mogao bi se ograditi
i eto gotove pokusne površine. A u sredini te površine
označile bi se čestice za usporedne pokuse.


"Radi podataka, koji se imadu skupljati na tim površi;
. ´.Rtinai Gy. :´A likavai erdolési kiserletek eddigi eredmëuyei. 1914. ~