DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 134 —
tla i vlage pospješuje i rast drveća. Prekidajući proredom
sklop, dolaze do sastojine i vlaga oborina kao i svjetlo u
većoj mjeri. Ako je prirast svjetla veći, onda će i transpicija
biti veća i povećavat će se s povećanjem vlage.
Cim je pak veća transpiracija, tim više hranivih soli putuje
u stanicje drveća. Prof. Ebermayer- veli, da proreda mora
uzeti obzir i na vlagu tla, jer će proreda samo onda uroditi
većinom prirastom, ako je tlo takovo, „da može neprekidno
veću zalihu vode i hranivih soli drvlju davati." Naravno da
će biti štetno takovo svjetlo, radi kojeg će drveće više vode
isparivati, nego ga iz tla prima.


Pokusi će pokazati, koliko utječe vlaga, a koliko svjetlo
na rast drvlja; za nas je glavno konstatirati, da se i u jednom
i u drugom slučaju preporučuje prekidanje gustog sklopa


U borbi oslabljena stabla izvržena su i svim mogućim
nepogodama. Radi malene otporne snage stradavaju,
mnogo od snijega i raznih bolesti. Osim spomenutih zlih
svojstava, ima gust sklop i neke prednosti. U sklopu izrasla
stabla izgube dolnje grane, krošnja se povuče na vrh
stabla, koje dobije puno deblo, valjkastog oblika. To je vrijedno
u prvom redu za listače, koje u slobodnom prostoru
pokazuju sklonost, da dijele svoju os, t. j . da se razgrane.
Četinjače ne pokazuju to svojstvo, pa zato one i nemaju
tako mnogo koristi od gustog sklopa kao listače. U sklopu
su osim spomenute koristi još i godovi manji, a radi toga
je tvrdoća i specifična težina drva, naročito kod četinjače, veća.


Dok se gustim sklopom povećavaju tehnička svojstva
drveta, tim više gubi ono na debljini. Zato se moramo pitati,
hoće li nam nadnaditi tržište, koje plaća više za drvo
u boljim tehničkim svojstvima, koje je dakle u sklopu uzraslo,
onaj gubitak, koji smo izgubili na debljini stabala?


Što se tiče tla, ima gusta, sama sebi prepuštena sastojina
toliko štete, da ta daleko nadmašuie ono malo koristi,
koju pokazuje gust sklop. Istina je, da takova sastojina za


´ Šum. List 1884 „O potreboći vode šumskog drvlja."