DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 195 -
Naredbe.


Naredba


bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 20. svibnja 1917.
broj IV. — 1346, kojom se proglašuje naredba kr. ug. ministarstva
od 16. travnja 1917. broj 1351 M. Pr. u predmetu prometanja
kao i prijave zalihe hrastove i smrekove kore (treslovine),
nadalje ekstrakta treslovnog materijala. >:


Ovime proglašujem naredbu kr. ug. m´nistarstva od 16. travnja
1917. broj 1351 M. Pr., u predmetu prometanja kao i prijave zaliha
hrastove i smrekove kore (treslovine), nadalje ekstrakta treslovnog
materijala.


Postupak u slučajevima, predvidjenim u § 3. i § 11. naredbe
ustanovljuje se za područje kraljevina Hrvatske i Slavonije banskom
naredbom od današnjega dana broj VI. — 1346/1.


Prijave o namjeri proizvadjati u vlastitoj režiji t ijes (§ 4. toč.


1. naredbe), imadu se podnašati kr. zemaljskoj vladi, odjelu za narodno
gospodarstvo, jednako kao i molbe za dozvolu izuzetaka od
ustanova ove naredbe, n smislu poslijednje alineje § 4
Onaj dio zaplijenjene zalihe, koji preostaje nakon ustegnuća
nastalih troškova postupka (al. 2. § 12. naredbe) ima se na području
kraljevina Hrvatske i Slavonije upotrebiti za opskrbu siromašnog
pučanstva one općine, na čijem se je području prekršaj desio, a
postupak radi prekršaja navedenih u § 12. naredbe spada u djelokrug
redarstvene oblasti I. molbe.


Naredbe ki. ug. ministarstva od 4. ožujka 1915. broj 800 M.
Pr. i od 13. travnja 1916. broj 922 M. Pr., proglašene su banskim
naredbama od 5. ožujka 1915. broj VI. — 543 odnosno od 30. lipnja ;
1916. broj IV. - 1281.


U Zagrebu, 20. svibnja 1917. ,


Dr. Ivan barun Skerlecz v. r.


Naredba


kr. ug. ministarstva broj 1351 — 1917. M. Pr. u predmetu prometanja
kao i prijave zaliha hrastove i smrekove kore
(treslo vin e), nadal j e ekstrakta treslovnog materijala.


Na temelju zakonsk h ustanova o iznimnim mjerama za slučaj ´!
rata odredjuje kr. ug. ministarstvo slijedeće: ,


§ L


V ´-´."V ..„.
Hrastova kora i smrekova kora (treslovina) smije se stavljati n ´.
promet samo u skladu s ustanovama sadržanim u ovoj naredbi.
§ 2. . .


Svr oni, koji se bave proizvodnjom hrastove ili smrekove kore :
(treslovine), nadalje svi oni, koji su od tih proizvoditelja ili od drugih´