DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— i96 nabavili
ovakovu robu, dužni su — ukoliko § 4. ne ustanovljuje
glede njih iznimku, — svoju na dan 15. svibnja godine 1917. postojeću
zalihu hrastove i smrekove kore, i to tako na proizvodištu u
kojem god dijelu šuma smještene kao i iz šume izvezene i uskladištene
svoje zalihe istog dana, a kasnije proizvedene ili nabavljene
zalihe počevši od mjeseca lipnja god. 1917. dne 15. svakog mjeseca
ponuditi na kupnju tvrtki .Centrala za kožni obrt zemalja svete krune
ugarske kao d. d." (Budapest, V., Nâdor utca 12) uzevši u obzir po
oblasti ustanovljene najviše cijene.


Ponude valja uporabom tiskanica, koje se mogu dobiti kod
Centrale za kožni obrt, poštom preporučeno odaslati na naslov Centrale
za kožni obrt.


I Ponuditelja veže njegova ponuda četrnaest (14) dana, računajući
od dana, kada je ponuda na poštu predana. Ako mu unutar ovoga
roka ne stigne prihvatno očitovanje Centrale za kožni obrt, gubi valjanost,
te ponuditelj može s ponudjenom robom slobodno raspolagati.


Ako Centrala za kožni obrt ponudu prihvati, dužna je unutar
dvadeset i osam (28) dana, računajući od prihvata ponude, prodavaocu
priopćiti odredište robe i naslov, na koji se imade otpremiti. Prodavač
dužan je robu čim prije postaviti u stanje prikladno za otpremu,
te čim je to učinjeno, odaslati ju po mogućnosti bezodvlačno
na trošak Centrale za kožni obrr, razumijevajući ovamo i trošak
eventualnog osiguranja tovara, na ono tuzemno mjesto i naslov, što
ga Centralu označi Po Centrali za kožni obrt označeno ovo mjesto
— ako stranke glede toga nisu medju sobom što drugo utanačile —
ima se smatrati mjestom izvršenja posla.


Otprema se prema zahtjevima Centrale za kožni obrt obavlja
li u vrećama ili bez vreća. Centrala dužna je staviti na raspolaganje
za otpremu potrebite vreće, a ukoliko otprema biva u otvorenim
kolima, na zahtjev prodavača i za otpremu potrebite, ponjave.


Istodobno sa odaslanjem robe dužan je predatelj Centrali za
kožni obrt priposlati :


1. popis koji predočuje kakvoću i težinu odaslane robe;
2. račun;
3. duplikat voznog lista, kojim se službeno potvrdjuje težina
predane robe.
Centrala za kožni obrt dužna je barem 80% sa priposlanim
ispravama iskazane kupovnine isplatiti odmah nakon primitka isprava,
a preostali dio duga, ako u pogledu kakvoće, a prema tomu i u
pogledu cijene nema prigovora, unutar 8 dana, računajući od dana
preuzeća robe.


Preuzeće ima uslijediti u roku od 8 dana, računajući od onog
dana kojega je naslovnik obavješten, da je roba stigla na odredišnu
postaju. Naslovnik dužan je predatelja o prispjetku robe odmah
obavjestiti.


Ako u pogledu kakvoće i cijene robe nastanu prigovori, može
ih. društvo realizovati samo u tom slučaju, ako je prigovore unutar
Četrnaest (14) dana, računajući od dostave obavijesti o prispjeću