DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 70     <-- 70 -->        PDF

- 198 —
neograničeno upotrijebiti, no ako žele svoje zalihe prodati ili drugim
načinom otudjiti, dužni su ih — izuzevši slučaj prodaje spomenut
u točki 3. ovoga §-a, — od slučaja do slučaja prethodno na kupnju
ponuditi Centrali za kožni obrt. Pod proizvodnjom u vlastitoj režiji
imade se razumijevati kod hrastovog trijesla: krčenje stojeće šume,
gulenje u vlastitoj režiji i preradba oguljene kore, da bude podesna
za strojenje, a kod smrekovog trijesla takova preradba oguljene i
kupcu na mjestu gulenja u sirovom vlažnom stanju predane kore,
da bude podesna za strojenje.


Tvorničari koža i kožari, koji u vlastitoj režiji žele proizvadjati
treslovinu, dužni su ovu svoju namjeru uz oznaku mjesta i početka
proizvadjanja putem Centrale za kožni obrt prije započetka proiz
vodnje prijaviti obrtno-tehničkom odsjeku ministarstva trgovine. Tko
ovu prijavu propusti, dužan je svoju zalihu prema ustanovama § 2.
ponuditi Centrali za kožni obrt.


2. Ustanove ove naredbe ne tangiraju sa Centralom za kožni
obrt kao kupcem prije proglašenja ove naredbe sklopljene poslove.
3. Sa zalihama trijesla, koje su na temelju naredbe kr. ug.
ministarstva broj 922/1916. M Pr. (v. „Budapesti Kôzlôny" od 14.
travnja 1916. broj 86) Centrali za kožni obrt ponudjene, ali ih potonja
u spomenutom naredbom ustanovljenom roku nije prihvatila, — može
vlasnik i nakon proglašenja ove naredbe slobodno raspolagati.
4. U § 2. spomenute osobe — kao i tvorničari koža i kožari —
mogu svoje zalihe prodati i proizvoditeljima i trgovcima, koji su na
temelju dozvole ministra trgovine ovlašteni kupovati trijeslo. Na taj
način prodane, odnosno kupljene zalihe dužan je tako prodavalac
kao i kupac, i to svaki posebno, očevidnosti radi prijaviti Centrali
za kožni obrt, upotrijebivši za to bijelice, koje se mogu dobiti kod
Centrale. Ustanove § 2. vrijede i za ove po ministru trgovine na
kupovanje ovlaštene proizvoditelje i trgovce, te su prema tomu i
ovi dužni tako vlastitoj režiji proizvedene kao i po njima nabavljene
sve svoje zalihe — izuzevši da su ih već prethodno predali Centrali
za kožni obrt — spomenutoj Centrali prema § 2 na kupnju ponuditi.
U obrazloženom slučaju može ministar trgovine na molbu dozvoliti
daljnje iznimke od ustanove ove naredbe.


Okolnost, da se je stranka prije proglašenja ove naredbe obvevala,
da će svoje zalihe ili dio njihov drugomu dobaviti, ne rješava
ju, izuzevši slučajeve sadržane u točkama 2., 3. i 4. §-a 4. u nazočnoj
naredbi ustanovljene ponudbene obveze.


§6.


Tvorničari koža (kožari), koji žele svoju potrepštinu na hrastovoj
ili smrekovoj kori (trijeslu) namaknuti putem Centrale za kožni obrt,
rflogu svoju predvidljivu potrepštinu za vrijeme do gulenja (proiz