DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 71     <-- 71 -->        PDF

199


vodnje) u budućoj godini prijaviti Centrali za kožni obit uz upotrebu
bjelica, koje se kod nje mogu dobiti, najkasnije do 10. svibnja. U
pogledu količina, koje budu prijavljene kao potreba, ustanovljuje ova
prijava za prijavljača obvezu preuzeća. U svrhu, da se uzmu u obzir
kod pokrića njihove potrebe, dužni su istodobno prijaviti u nj novom
poslu ili na drugom mjestu postojeće svoje zalihe, kao i onu količinu,
koju u vlastitoj režiji namjeravaju proizvesti (točka 1. § 4).


Oni tvorničari koža i kožari, koji u smislu točke 1. § 4. u vlastitoj
režiji proizvadjaju trijeslo, dužni su počevši od 15. svibnja
1917. dne 15. svakog mjeseca Centrali za kcžni obrt prijaviti na bjelicama,
što se mogu tamo dobiti, koju su količinu smrekovog i hra*
stovog trijesla proizveli od dne 15. predidućeg mjeseca.


§7.


Kod javno-prometnih komunikacionih poduzeća (željeznice i
brodarska poduzeća), smije se hrastova i smrekova (treslovina) predati
na otpremu samo u slučaju, ako je ministar trgovine podijelio
dozvolu za otpremu (otpremnu iskaznicu).


Dozvolu mora predatelj moliti putem Centrale za kožni obrt.


§8.


Radi osiguranja točne provedbe u ovoj naredbi sadržanih ustanova
mogu se namjestiti posebni nadzorni organi Ovi smiju pod
udar naredbe spadajuća poduzeća i skladišta bilo u koje doba pregledati,
te im se mora, ako to zahtijevaju, dopustiti uvid u sve poslovne
knige, dopisivanja i druge zabilježbe.


§9.
Ova se naredba ne proteže na zalihe, koje se nalaze u vlasništvu
države i državnih zavoda.


§ 10.


Oni, koji su u smislu naredbe broj 800/1915. M. Pr. (v. Budapesti
Kôzlôny od 5. ožujka 1915. broj 54) obvezani na prijavu,
dužni su svoje prema navedenoj naredbi prijavi podvrgnute zalihe
treslovnog materijala te ekstrakta takovog materijala, počevši od 1.
lipnja 1917., odstupno od propisa navedene naredbe br. 800/1915.


M. Pr. dne 1. svakoga mjeseca prijaviti ministru trgovine.
Tu prijavu valja podnijeti u dva primjerka Za prijavu imadu
se upotrijebiti službene tiskanice, koje se mogu dobiti kod Centrale
za kožni obrt, a svaki stupac tiskanice imade se ispuniti prema izdanom
naputku.


Ustanova navedene naredbe broj 800/1915. M. Pr., koja se odnosi
na prijavu zalihe degras-a, gubi svoju moć danom proglašenja
ove naredbe.


§ ..


Ministar trgovine može vlasniku naložiti, da svoje zalihe smrekovog
i hrastovog trijesla, kao i zalihe ekstrakta treslovnog materijala
za cijenu, koja odgovara oblasno ustanovljenim maksimalnim
cijenama, prema uputama ministra trgovine proda ili preda pq mi