DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 200 nistru
naznačenim osobama ili poduzećima. U pogledu one zalihe,
glede koje je ministar trgovine na taj način raspolagao, rješava se
stranka ponudbene obvezatnosti propisane u § 2., te gubi valjanost
svaka već uslijedila ponuda,


Ako se stranke ne mogu nagoditi glede kakvoće robe, a prema
tome i glede cijene, bit će za sudbeno ustanovljenje kupovnine mjerodavne
ustanove § 3, s tim nadopunjenjem, da utok podnesen protiv
odluke prvomolbenoga suda u predmetu ustanovljenja ne može služiti
razlogom za odgodu predaje, te predaju valja bezodvlačno ispuniti,
čim se po prvomolbenom sudu ustanovljena kupovnina isplati
ili u sudbeni polog stavi. Utok ne sprečava preuzimatelja u raspo


laganju sa preuzetom zalihom
U kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji izdat će ban odredbe glede
ustanovljenja propisa za upotrebu sudbenoga puta.


§ 12.


Tko svoju zalihu hrastove i smrekove kore (trijesla) unatoč ovoj
naredbi ne ponudi Centrali za kožni obrt na kupnju, ili tko ju unatoč
nalogu izdanom po ministru trgovine na temelju § 11. ne proda ili
ne preda osobi ili poduzeću odredjenom za preuzimatelja, tko ovakav
treslovni materijal unatoč ovoj naredbi proda ili svojom zalihom
unatoč ovoj naredbi na bilo koji način raspoloži, isto
tako i onaj, tko takav treslovni materijal znalice nabavi od onoga,
koji otudjenjem prekrši ovu naredbu, nadalje onaj, tko takav treslovni
materijal otpreme radi preda unatoč § 7. bez tamo ustanovljene
otpremne iskaznice, konačno, tko se suprotstavi nadzoru, koji se ima
poduzeti prema § 8. ili uznastoji uspleh toga na ma koji način osujetiti,
počinja, ukoliko njegov čin ne potpada pod težu kaznenu ustanovu,
prekršaj te se imade kazniti zatvorom do šest mjeseci i novčanom
globom do dvije hiljade ......


U pogledu one zalihe kože, glede koje je počinjen prekršaj,
ima tijekom kaznenog postupka u smislu zakona mjesta zaplijeni.
Jedna petina vrijednosti zaplijenjene zalihe pripada prijavitelju, a ostali
dio nakon odbitka nastalih troškova pripomoćnoj zakladi za nemoćne
vojnike.


Postupak radi ovog prekršaja spada u djelokrug upravne oblasti
kao redarstvenog kaznenog suda, a u području djelovanja državnog
redarstvenog glavnog i prijestolnog grada u djelokrug kr. ug. državnog
redarstva.


U kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji postupaju radi tih prekršaja
nadležne oblasti prema tamošnjim pravnim propisima.


§ 13.
Ova neredba stupa na snagu dne 20. travnja 1917., a moć
njezina proteže se na cijelo područje zemalja svete krune ugarske.
U kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji ovu naredbu, ukoliko nje„
ina provedba spada u okvir tamošnje autonomije, provadja ban.
Proglašenjem ove naredbe gubi valjanost naredba kr. ug. ministarstva
broj 922/1916. M. Pr. ( v. Budapesti Kôzlôny od 14. trav