DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 73     <-- 73 -->        PDF

- 201 —
nja 1916. broj 86), no citirana naredba vrijedi i nadalje za pravne


odnošaje i prekršaje, koji su nastali, odnosno koji su počinjeni za


vrijeme kreposti te naredbe.


Budapest a, dne lr>. travnja 1917.


Stjepan grof Tisza v. r,
kr. ug. ministar-predsjednik.


Naredba


bana kraljevina Hrvatske. Slavonije i Dalimcije od 20. svibnja 1917.


broj IV —1345, kojom se proglašuje naredba kr. ug. ministarstva od


16. travnja 1917. br 1353. M. Pr. o ustanovljenju maksimalnih
cijena, koje se smiju tražiti za hrastovu i smreko
vu koru (trijeslo). za šišku, te za ekstrakt od hrastovine,
kestenovine i od smrekovog trijesa.
Ovime preglasujem naredbu kr. ug. ministarstva od 15. travnja
1917. broj 1353 M. Pr. o ustanovljenju maksimalnih cijena, koje se
smiju tražiti za hrastovu i smrekovu koru (trijeslo), .. šišku, te za
ekstrakt od hrastovine, kestenovine i od smrekovog trijesa.


Molbe za dozvolu izuzetaka od ustanova ove naredbe u snislu
§ 4. valja podnašati kr. zemaljskoj vladi, odjelu za narodno goijodarstvo.
Onaj dio zapljenjene zalihe, koji preostaje ..... usteg.uića
nastalih troškova postupka (al, 5. § 5. naredbe) ima se na području
kraljevina Hrvatske i Slavonije upotrebiti za opskrbu siromašnog pučanstva
one općine, na čijem se je području prekršaj desio, a postupak
radi prekršaja navedenih u § 5. naredbe spada u djelokrug
redarstvenih oblasti I. molbe.


Naredbe kr. ug. ministarstva od 13. travnja 19 6. broj 924 M.
Pr. i od 16. travnja 1917. broj 1351 M. Pr. proglašene su banskim
naredbama od 30. lipnja 1916., broj IV — 1283. odnos to od danas
broj IV — 1346.


U Zagrebu, dne 20. svibnja 1917.


Dr. Ivan barun Skerlecz v. r.


* *
Naredba


kr. ug ministarstva broj 1353/1917.M, Pr. o ustanovljenj u maksimalnih
cijena, koje se smiju tražiti za hrastovusmrekovu koru (trijeslo), za šišku, te za ekstrakt od
hrastovine, kestenovine i od smrekovog trijesa. \


Na temelju zakonskih ustanova o iznimnim mjerama za slučaj
rata, odredjuje kr. ug. ministarstvo slijedeće


§ 1.
. . - Maksimalne cijene, koje se smiju tražiti za hrastovu i smrekovu
koru (trijeslo) za šišku, te za ekstrakt od hrastovine, kestenovine i