DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 203 —


U pogledu one zalihe glede koje je počinjen prekršaj, ima u
smislu zakona mjesto zaplijeni. Jedna petina vrijednosti zaplijenjene
zalihe pripada prijavitelju, a ostali dio uz odbitak nastalih troškova
pripomoćnoj zakladi za nemoćne vojnike.


Postupak radi ovog prekršaja spada u djelokrug upravne oblasti
kao redarstvenog kaznenog suda, a u poslovnom području državnog
redarstva prijestolnog i glavnog grada u djelokrug kr. ug. državnog
redarstva.


U kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji postupat će radi ovog
prekršaja nadležne oblasti prema tamošnjim pravnim propisima.


§6.
Ova naredba stupa na snagu dne 20. travnja 1917. Moć njezina
proteže se na cijelo područje zemalja svete krune ugarske.
Danom proglašenja ove naredbe gubi, u koliko iz § 3. ove naredbe
ne slijedi što drugo, svoju valjanost naredba kr. ug. ministarstva
broj 924/1816. M. Pr. (v. Budapesti Kôzlôny od 14. travnja
1916. broj 86) no kod prekršaja, koji su bili počinjeni za vrijeme
valjanosti citirane naredbe, primjenjivati će se i odsele ta naredba.


Budapešra, dne 16. travnja 1917.


Stjepan grof Ti s za v. r.
kr. ug. ministar predsjednik.


Popis k naredbi broj 1353 — 1917. M. Pr, proglašene banskom
naredbom od 20. svibnja 1917. broj IV. 1345.


Maksimalne cijene, koje se smiju tražiti za hrastovu i smrekovu
koru (trijeslo), za šišku, te za ekstrakt od hrastovine, kestenovide i
smrekovoa trijesla :


A. Smrekova kora.
Zdrava, suha, roba, koja sadržava najviše 35% ljuskave kore,
po 100 kg.:
a) u obliku stablike 24 K
b) stučena ili razdrobljena 30 K
c) samljevena 32 K
Ako sadržava više od 35% ljuskave kore, onda je cijena za
svaki daljnji .;« ljuskave kore po 100 (sto) kilograma manja za 15
filira. Pokvareni trijes u robi imade se smatrati bezvrijednim.


B. Hrastova kora.
Zdrava, suha, roba, koja sadržava barem 50% prvoga reda i
najviše 50% drugoga reda, po 100 kg.;
a) u svežnju 28 K
b) re7ana . 31 K
c) samljevena 33 K
Za robu lošije kakvoće može se tražiti samo primjerena niža ci


jena. Kod izračunavanja te cijene valja u robi nalazeću se hrastovu
koru prvog reda, što se nalazi u robi po 1C0 kg. i to