DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 204 —


kod robe u svežnjukod rezane robe
sa 34 K
37 K
hrastovu koru drugog reda po 100 kg. i to
kod robe u svežnju sa
kod rezane robe sa
22 K
25 K
hrastovu koru trećeg reda po 100 kg., i to
kod robe u svežnju
kod rezane robe
uzeti temeljem kod izračunavanja maksimalne cijene.
Pokvareni trijes u robi imade se smatrati bezvrijednim.
14 K
17 K
C. Šišk a


Roba I. reda, je ona roba, koja nije trpjela od vlage, koja nema
tudje primjese, te je dobro rukovana.
Roba II. reda, koja je od vlage ili iz drugog razloga najviše do


trećeg dijela oštećena.
Roba III. reda je jače oštećena roba.
Mjesto podrijetla:
Roba, koja potječe iz područja zemalja svete krune ugarske


(izuzevši županiju varaždinsku, zagrebačku, modruško-riječku, ličko krbavsku
i bjelovarsku) cijena po 100 kg. u krunama I. reda 55,


II. reda 41. III. reda 27.
Roba drugoga podrijetla, eijena po 100 kg. u krunama J. reda
45, II. reda 32, III. reda 23.


D. Ekstrakti trijesla.
1. Ekstrakt hrastovine 4.80.
2. Ekstrakt kestenovine 4.80.
3. Ekstrakt smrekovog trijesla 4.80.
Cijena za svaki postotak trijesnog sadržaja po 100 kg u krunama.
Pod naslovom uporabnine za bačve i padanja vrijednosti smije
se po bačvi zaračunavati najviše 5 K. Za bačvu, koju kupac ne povrati
može prodavalac tražiti najviše 30 K naknade.


Općenite ustanove.


U obe pod A., B., C. i D. ustanovljene maksimalne cijene uračunani
su i troškovi dopreme do tovarišne postaje i tovarenja u
željeznička kola (brodove).


U slučaju kreditiranja kupovnine smije visina kamata, koji se
povrh ustanovljene maksimalne cijene mogu zahtjevati najviše za
2°/e prekoračiti reeskomptni kamatnjak austro-ugarske banke, koji je
vrijedio za vrijeme sklapanja posla.


Ako je prodavalac na zahtjev kupca robu uskladištio za kasniju
otpremu, može on povrh maksimalne cijene na temelju pogodbe
tražiti i naknadu običnih skladišnina i drugog troška.