DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 78     <-- 78 -->        PDF

— 206 —
§2.


Ne mogu li se stranke u slučajevima navedenim u § 11. al.
prva spomenute ministarske naredbe nagoditi glede kakvoće robe, a
prema tome i glede cijena, bit će za sudbeno ustanovljenje kupovnine
mjerodavne ustanove § 1. ove naredbe s tim nadopnnjenjem, da utok
podnesen protiv odluke prvomolbenoga suda u predmetu ustanovljenja
kupovnine ne može služiti razlogom za odgodi predaje zalihe te^
predaju valja bezodvlačno ispuniti čim se po prvomolbenom sudu
ustanovljena kupovnina isplati ili u sudbeni polog stavi. — Utok
protiv prvomolbenoj odluci ne sprečava preuzimatelja u raspolaganju
sa preuzetom zalihom.


§3.


Ova naredba stupa na snagu danom proglašenja, a predložiti
će se saboru kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u najbližoj
sjednici.


U Zagrebu, dne 20. svibnja 19.7.


Dr. Ivan barun Skerlecz v. r.


Broj: 8969/1917. —


Predmet: Izpiti lugarskih i lovačkih kadidata


Oglas«


U smislu ustanova §. 2. normativne naredbe kr. zem. vlade za
unutarnje poslove od 2. ožujka 1891. broj: 30551 .. 890 u pogledu
izpita za lugarsku, odnosno šumsko tehničku pomoćnu službu, te
§. 3. naredbe iste zemalj. vlade od 28. studena 1898. broj: 53532.
o obdržavanju ispitah kandidatah za lovo-nadzornu službu, imadu
se molbe za pristup tim izpitima, koji će se obdržavati kod ove
oblasti 18. sliedećih dana mjeseca lipnja, putem nadležne kr kot.
oblasti odnosno gradskog poglavarstva đo konca svibnja o. g. ovoj
kr. županijskoj oblasti predložiti. —


Vlastoručno pisane molbe imadu biti obložene. —


1.) Krstnim listom.


2.) Svjedočbom obć. poglavarstva o političkom i moralnom ponašanju.3.) Svjedočbom o svršenim prednaucima.


4.) Svjedočbom o probavljenoj propisanoj praksi. —


Kr. županijska oblast


U Bjelovaru, dne 1. svibnja 1917.


Uređuje pref. dr. Andrija Petračić. Tiskara C. Albrecht, Zagreb