DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Broj: 5179/1917.


Oglas.


Kod kr. županijske oblasti u Varaždinu obdržavati će se dne 8.
listopada 1917. a po potrebi i sljedećeg dana izpit za lugarsku, odnosno
šumsko tehničku službu i ispit za lovačko-nadzornu službu,
svaki put počam od 8 sati u jutro.


Kandidati, koji se žele podvrći rečenim ispitima, imadu svoje
vlastoručno pisaie molbe za pristup k ispitu putem kr. kotarske
oblasti, odnosno gradskog poglavarstva do konca svibnja t. g. podnijeti
i dokazati :


1. da su navršili 20. godinu.
2. da su bez prikorna ponašanja,
3. da su svršili dvogodišnju praksu u lugarskoj ili šumarsko tehničkoj
pomoćnoj odnosno lovačko-nadzornoj službi. —
Za kandidate, koji su svršili nauke na gradjanskoj školi ili ni
nižoj gimnaziji, ili realci, odnosno sve propisane naukovne tečaje na


kojoj zemaljskoj ratarnici ili na
zavodu, koji jepredspomenutim škoama
jednak, dovoljno je da se iskažu jednogodišnjom praksom. —
Svaki kandidat imade prije-ispita, odnosno prije ponovljenog
ispita položiti ispitnu pristojbu u iznosu od 10 K. u ruke predsjednika
ispitnog povjerenstva, a napokon povoljnim uspjehom dovršenog
ispita jednu krunu u ime biljegovke zasvjedočbu.


Kr. županijska oblast


U Varaždinu, 5. travnja 1917,


Broj: 6995/917.


Predmet : z. z. Sibokovac prodaja hrastovih stabala.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Na temelju dozvole kr. zemaljske vlade, odjela za narodno gospodarstvo
od 28./IV. 1917. broj IV. 703/1. predavati će se kod ove
kr. kotarske oblasti na dan 28. lipnj a 1917. iz branjevine Javor i
Ranopača, te iz pašnjačkih predjela Javor, Kneževac i Londža zem.
zajednice Sibokovac 211 komada hrastovih stabala uz iskličnu cijenu
od 23.954 K 88 fil.


Propisno sastavljene, biljegovane ponude, obložene sa žaobinom
od 10°/0 od ponudjene svote, imadu se podnijeti najkašnje do 28.
lipnja 1917. do 11 sati prije podne podpisanoj kr. kotarskoj oblasti.
Na kasnije prispjele ponude ne će se uzeti obzir.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se viditi svaki dan za vrijeme
uredovnih sati kod ove oblasti kao i kod kr kpt. šumara u Bektežu.
Šuma udaljena je od željezničke stanice Čaglin (pruga OsijekKapela-
Batrina) 9 kim.


Kr. kotarska oblast u Požegi, dne 12. svibnja 1917.


Kr. kot. predstojnik:
M u i ć v. r.