DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 136 —


4. Podstrekujemo stabla na plodovitost i na taj način
potpomažemo naravno pošumljenje.
5. Možemo osigurati sastojini najpovoljniju smjesu i
istu uzdržati pomoću valjane prorede sve do dobe sječivosti
stabala.
6. Zadovoljavamo zahtjevima tržišta za slabijim sortimentima
i povećavamo dohodak šumskog gospodarstva uopće.
7. U slučaju da su dobni razredi nejednako raspodijeljeni
ili ako kod oplodne sječe izostanu plodne godine, daje
proreda priliku, da osiguramo propisanu i u račun stavljenu
godišnju drvnu gromadu.
8. Smanjujemo slučajeve šumskog požara i šumske krade.
Osim povećanja drvne gromade mora se dakle kod
prorede kao osobito važna činjemca smatrati materijalni prihod.
Sporedna sastojina ne će se osušiti i propasti, nego
će se za vremena unovčiti kao i ostala stabla, koja smetaju
razvitku stabala glavne stastojine. Taj dohodak rano ulazi
i do konca ophoduje često se ponavlja, te ima veliku konačnu
vrijednost.


Djelujući proredom na organe, koji hrane deblo t. j .
na žilje i krošnju, i povečajuči na taj način rast debala,
moći ćemo skratiti ophodnju i šuma će kao glavnica imati
tim veću vrijednost, u što kraćem vremenu bude odbacivala
istu rentu.


Osim svega toga ne smijemo smetnuti s uma korist
prorede za napredak nekih grana gospodarstva. Spomenimo
samo vinogradarsko kolje, stupove za hmelj i brzojav, kolje
se voće, letve za gradu i ogradu. Deblja, proredom izvađena
stabla, daju izvrsno građevno drva, a ono, koje nije
ni za kolje ni za gradu, dobro će doći kao ogrijev, što je
osobito važno za šume blizu gradova i šume imovnih općina.


Spomenut ćemo još upliv prorede na razvoj nekih grana
obrta. Tvornice celuloze i drvnine potrebuju veliku množinu
drveta, a za tu svrhu traže poglavito proredom izvađena
stabla omorike i jele, a donekle i bora. Nadsavjetnjk u mini