DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 137 —
starstvu poljodjelstva u Pešti Dragutin Kaan dokazuje u svojoj
vrlo iscrpljivoj i velikom stručnom spremom pisanoj raspravi


o proredi1, da se uzrok silnom porastu produkcije papira u
Austriji i Njemačkoj imade uz velik porast potroška papira
tražiti i u proredi u četinjavim šumama. Visoke cijene debelog
drveta uputile su tvornice papira na materijal prorede,
koji je u njima našao izrsnog kupca.
U toj raspravi vidimo, da je broj tvornica celuloze i
drvnine, te potrošak drva u Njemačkoj, Austriji i Ugarskoj
slijedeći :


Broj tvornica Potrošak drveta u m3
Njemačka ´ 624 2,500.000
Austrija 262 1,202.000
Ugarska 21 278.000


Produkcija papira je u Ugarskoj 350.000 q godišnje, a
potrebno je 757.000 q. Kaân pita, što je uzrok tome, da se
industrija papira nije razvila u Ugarskoj kao u Austriji i
Njemačkoj i dolazi do zaključka, da se jedan od glavnih
uzroka ima tražiti u tome, što šumoposjednici nisu snabdjeti
svoje šume valjanom putnom mrežom i radi toga nema
intenzivnog gospodarenja, koje bi materijalom, dobivenim
putem prorede, zajamčilo tvornicama opstanak.


Nakon svega navedenog bilo bi suvišno i dalje dokazivati
korist i potrebu prorede. U slijedećem poglavlju nastojat
ćemo na temelju stručne literature prikazati, kakav je razvoj
pokazivalo


Pitanje prorede u teoriji i praksi.1
Nema valjda pitanja, barem u šumarstvu, o kojem se
se je toliko pisalo i koje je toliko različitih, sasvim oprečnih
teorija stvorilo, kao pitanje prorede.
1 Kaân Karoly. Erdôgyérités erdészeti es gazdasâgpolitikai tanultrany 1905.


* Vidi o tom opširnije: Dr. Schupfer „Die Entwickelung des Durschforstungsbetriebes
in Théorie und Praxis 1903. — Laschke „Geschichtliche Entwickelung
des Durchforstungsbetriebes" 1883. — „Erdészeti kiserletek" 1914 év „Roth
Gy: Likavkai kiserletek". — Kaân K. „Erdôgyérités1´ 1905.
Šumarski list 1901 god. „Proređivanje šuma."