DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 36     <-- 36 -->        PDF

U opće bi društvo u uži doticaj sa slušateljima šumarstva
stupiti moralo.


b) ustroje prolazni stanovi za članove društva, koje će
ovi u stanovitim prilikama rabiti moći.


c) ustroji konvikt za djecu članova, koja polaze srednja
ili slična^ učilišta.


B) Šumarsko se društvo stavlja na stanovište, da je u
svim važnim strukovnim pitanjima ovlašteno davati svoje
mnijenje, te će zamoliti ministra za šume, dd svaki puta,
kada se radi o izradbi važnih ustanova, kao što su zakonske
osnove ili naredbe, zatraži mnijenje šumarskoga
društva. Šumarsko će društvo sa svoje strane već unaprijed
upozoravati ministarstvo na sve manjkavosti i nužne reforme,
te time rad ministarstva najizdašnije i u interesu
unapređenja šumske proizvodnje u svakom pogledu podupirati.


U svim osobnim pitanjima imade šumarsko društvo, kada
to koji član zatraži, prema nadležnom mjestu zauzeti svoje
stanovište. Prema tomu imadu se i pravila nadopuniti.


V


Šumarsko društvo može u svom djelokrugu osnivati i
razne institucije koje služe promicanju šumarskih interesa,
kao što su naklada knjiga ili časopisa, uređenje ureda za
posredovanje šumskih radnika, ustrojenje ureda za promicanje
šumskih proizvoda itd., te konačno


.C) Šumarsko se društvo stavlja na čelo pokretu, koji
ide za tim, da se ustroji savez šumarskih društava, kao
vrhunac organizacije sviju šumara u državi SHS., da se
iz toga saveza ustroji komora za šumarstvo i trgovinu sa
drvom, kao najviši strukovni forum u svim pitanjima šuma
i trgovine sa drvom.


Time sam sva pitanja, koja su za nas aktuelna iznio i
kao što se vidi, sva su ta pitanja usko vezana — niti jedno
se ne može izlučiti — a da se time ne ozlijedi drugo. Rad
i život ne dadu se razlučiti. Javni i privatni život ne može
kod nijednoga građanina jedan, mimo drugoga postojati —
oni su uvijek djelo jednoga čovjeka, jednoga bića. Tako i
organizacija šumarske službe ne može biti bez šumara,
šumar ne može živjeti bez osiguranih materijalnih vrela,
bez obezbijeđenog života svoje obitelji i bez prijateljskog
saobraćaja u krugu svojih sudrugova. Svi skupa možemo