DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 37     <-- 37 -->        PDF

za pojedince, kao i za cijeli stalež više učiniti nego ma i
najsposobniji pojedinci, lato neka nam bude svima zadaća:
Valjana organizacija šumarske službe, što
zgodnije uređenje našega društva i stvaranje
što moćnijih središta, oko kojih ćemo
se kao strukovnjaci okupiti moći.


Opažanja o prirodnom izlučivanju stabala u
debljinske i vrijednosne razrede u hrastovim,
bukovim i borovim sastojinama.


Napisao prof. Dr. Andrija Petračić. * I.


I. Uvod.
U mladim čistim sastojinama, gdje su sva stabalca
podjednako stara, opažamo već u prvim godinama opstanka
nejednakost u razvoju pojedinih stabalca što se debljine i
visine, a i što se njihova oblika tiče. Ovu nejednakost u
razvoju opažamo jednako u sastojinama, koje su naravnim,
kao i u sastojinama, koje su umjetnim putem pomlađene,
jednako u gustim i rjeđim sastojinama. Bez dvojbe je, da
ima više uzroka ovom nejednakom razvoju pojedinih individua
u sastojini, no ovi su nam još do danas većim dijelom
nepoznati. Mi vidimo, da i u samim spravama za klijanje,
gdje su vanjski odhošaji za sve sjemenke jednaki, kliju nekoja
zrnca poslije 7, a nekoja tek poslije 20 dana. Uzrok
ove nejednakosti u klijanju, a kašnje i u razvoju u visinu i
debljinu biljke leži poglavito u unutarnjim svojstvima pojedinog
sjemenog zrnca i stabla. K tome znademo, da su u prirodi
nekoja stabla bolje situirana od drugih, što se hrane,
topline i svjetla tiče, a to je onda uzrok, da se u sastojinama
ta nejednakost u razvoju još više očituje. Ovaj nagliji
razvoj pojedinih biljčica ne smeta u prvoj mladosti ni druge
slabije biljke u razvoju, no drugčije je od ono doba, kada
ponestaje dovoljno mjesta za daljni razvoj nadzemnih i pod


* Prevod autorove istoimene radnje iz njemačkog jezika. Miincheu 1908