DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 38     <-- 38 -->        PDF

I


m


m


zemnih organa za sve biljke. U to vrijeme započimlje među
biljkama međusobni boj za mjesto u zemlji za razvoj korjenja
i za mjesto u zraku za razvoj krošnje. Od naravi slabije, ili
uslijed vanjskih stojbinskih odnošaja slabije razvijene biljke
budu od jače razvitih prerastene i potištene, one moraju
uslijed toga sve više u rastu zaostajati, dok se konačno
uslijed daljnjeg pomanjkanja na svjetlu, vodi i hrani ne
osuše. U toj borbi propadnu mnoga po obliku vrijedna stabalca,
a ostanu manje vrijedna granata stabla. Hoćemo li
da uzgojimo što vredniju sastojinu nužno je, da od vremena
do vremena zahvatimo u tu borbu, da posječemo neka manje
vrijedna stabla, da time zaostalim individuima stvorimo povoljnije
uvjete za uspjevanje. Važno je pitanje u njezi sastojina,
u kojoj starosti sastojine, u kojoj mjeri i u korist kojih
stabala je nužno da se čovjek sjekirom u tu borbu umješa,


t. j . da sastojinu proredi, jer o tom ovisi cilj cijeloga nam
gospodarenja, t. j . da u najkraće vrijeme, sa što manje novčanih
žrtava uzgojimo što vredniju šumu.
Važnost ovoga pitanja je priznata od svih šumara, od
doba intenzivnijeg šumskog gospodarenja; to nam dokazuju
mnoge metode proređivanja šuma, to nam dokazuju i danas
mnoge rasprave u stručnim časopisima o toj temi. I pravo
je, da se ovom važnom pitanju u njezi šuma posvećuje tolika
pažnja, jerbo dobro uzgojena, a prema tomu i vrijedna
šuma je najljepša svjedočba našega stručnoga rada.


Da polučimo bržji prirast stabala u visinu i ljepši im
razvoj debla, ne diramo obično u naravni razvoj sastojine
(osim možda u prvoj mladosti čišćenja sastojine od inovrsnih
stabala) većinom prvih 20—30 godina, a gdjekada i dulje.
Zato je ne samo od interesa, nego je i važno znati, kako
se prije porede obavi naravni razvoj, t. j . naravno izlučenje
takovih mladih sastojina obzirom na broj stabala i obzirom
na razvoj istih u debljinske i vrijednosne razrede, jer od
toga ovisi odgovor: u koliko upliviše na kasniji
razvoj sastojine dulje ili kraće čekanje na
umjetnu proredu, t. j . dali je kasnije započeta
proreda za razvoj sastojine bez upliva, ili je
možda štetna, a moguće i korisna.


V