DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 43     <-- 43 -->        PDF

bijelim cvijecima, a na samome vrhu ni toga, nego goli
bjelkasti kamen vapnenac.
Sjedoše i odahnuše.


H. P. D. označilo sa crvenom bojom na jednom kamenu
najvišu kotu i napisalo 1533 met. nad morem.
Pred njima pukao veličajan pogled uokol naokolo na
same gorske sklopove, čitave pučine gorâ, na kojima se
odbijale sjene pojedinih oblačića sa nebesa. Veliko sunčano
svijetlo, jasne zrake i oštri obrisi vrhova, grebena i kosa.


A kakav li je kraj hrvatski!


Eno kamene glave starca Kleka, ali je ostao daleko
dolje ispod Bjelolasice. Eno Bijelih Stijena, načičkanih oštrim
i kamenitim vršcima, kao češljevima, jedan do drugoga poput
nebrojenih šiljatih -tornjića. Samotni su to dvori, gdje runolist
cvate, a međedica mečad doji. Posebne su to vrsti građevina,
to je Božji stil. Između tih planina, pukle zelene
uvale, u njih se otišli vijenci bijelih kućica, sela, Razdolje,
Ravnagora i tako sve dalje.


A preko svih tih gorâ, tamo iza najzadnjega sklopa,
koji se u dubinu spustio, sjaji sunčana zraka, titra i blišti,
kao svijetla providna maglica, pa opet tamo dalje, već na
samom rubu obzorja, nešto se nejasno uzdiže i s nebom veže.


On prinosi staklo k očima i gleda.


— Ono je more, i jedan se otok vidi !
— Otok Krk! — dodaje Ivan.
— A more, naše more!
— Vele, da je naše!
Spustiše se odatle grebenom na drugi niži i pređoše
po visoravni pod treći goli vrh Bjelolasice. Po toj vispoljani
bilo suhe trave od prošlih godina, koja je nekošena polegla
i sačinjavala debelu, mekanu naslagu. Kad su išli preko toga
mekanog saga, njima se pričinjalo, kao da je zemlja živa i
kao da ti bubrezi dižu. Do bure u dragi bilo još snijega,
u kamenu ima vode, a oko nje po čistini rasao lepuh i
čremuš.


Tu su razvezah dprtače i počivali, dokgod je pripeka
trajala. A kad sunce okrenulo padati, digoše se i pođoše
natrag kući kraćim putem, okomito niz strmu Bjelolasicu.


Istom se hvatiše prvih stabala i guštine na sunčanoj
strani, kad prhnu ispred njih poplašeno velika ptica i sa