DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 47     <-- 47 -->        PDF

„Šumarskom listu" tok ovih opsežnih rasprava objelodani,
a svi članovi društva pozovu, da pismeno saopće svoje stanovište
i da nakon toga odbor iz ovih raznih mnijenja zauzme
stanovište u onom smjeru, koje će odgovarati stanovištu
većine članova, kao strukovnjaka.


Raspravu je otvorio predsjednik Bogoslav Kosović i
pozvao tajnika da razloži predmet, koji se imade raspraviti.
Tajnik S. Majer razlaže sva moguća stanovišta u pitanju


agrarne reforme obzirom na šume te izvađa slijedeće;


Ushjed revolucije u jeseni prošle godine, koja je izazvala
slom starog režima i stvorila novu državu Srba, Hrvata
i Slovenaca, izbile su na površinu ne samo političke potrebe,
nego i razne društvene, bolje r-ekuć socijalne potrebe, koje
apodikticki zahtjevaju svoje uređenje. Kraljevskim reskriptom
stavljena je u izgled provedba agrarne reforme, koja subsumira
i pitanje šuma, prem to pitanje nije u uskoj vezi sa
samom agrarnom reformom, ali pošto je od velike važnosti
za naše gospodare, to će rješenje agrarne reforme izazvati
i rješenje šumskoga pitanja. Mi kao strukovnjaci možemo
biti u stanovitom dijelu ovoga pitanja jedini zvani, da kažemo
svoje mnijenje, a što se provedbe reforme šumarstva tiče,
to je isključivo strukovno pitanje, pak je stoga i nužno, da
u prvom redu razmotrimo sve eventualne mogućnosti, a
zatim prema znanju i stečenom iskustvu prihvatimo ono
stanovište, koja će vremenima, koja nas susreću, najbolje
odgovarati.


Danas možemo kod rješavanja agrarnih i šumskih pitanja
ustanoviti u glavnom tri smjera: komunistički, socijalni i
kapitalistički ili razne smjerove, koji su nastali uslijed kombinacije
ovih bitnih načela.


Kapitalistički smjer, ovako ga nazivam, pošto su baš
kapitalisti glavni zagovornici nepovredivosti prava vlasništva,
zahtjeva, da ovo pravo vlasništva ostane temeljem i sadanjem
društvenom poretku, prema tomu, da se i agrarna reforma
odnosno reforma šuma, provede na temelju dosadanjih principa
kupa i prodaje, kao jedino zakonitog sredstva za prenos
prava vlasništva. O ovom smjeru ne ćemo imati mnogo za
raspravljati, pošto nam je svima i predobro poznat, jer smo
na ovim načelima odgojeni, te cijelo predratno naše mišljenje
jedva da je mnogo i to u pojedinim zgodama od ovoga