DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 49     <-- 49 -->        PDF

4?


koliko je drugoga rada za općenitost razvio. U šumskopolitičkom
pogledu razumljivo je, da sve šume postanu vlasništvo
države, koja vodi brigu oko njihovog uzgajanja i
uređivanja. Prestaju jednim mahom imovinske šume, prestaju
šume zemljišnih zajednica, privatne, crkvene i sve ine po
privatno pravnom načelu nastale šume. Vlasnikom šume
postaje država, .- suvlasnicima svi državljani u onom omjeru,
koliko su kadri rada u korist općenitosti (države) uložiti.


Time su ocrtana dva ekstremna smjera, između kojih je
moguće staviti na tisuće raznih drugih smjerova, koji svi
mogu početi kod kapitalističkog smjera, a završiti kod koje
komunističke ustanove.


Najizrazitija od svih mogućih smjernica, koja varira
između kapitalizma i komunizma jest ona, koja pod imenom
socionalne reforme dolazi do izražaja. Ona se u glavnome
sastoji u tome, da se dosadalji zemljišni posjed razdijeli
među one, koji će tu zemlju obrađivati. Oni bi i dalje ostali
vlasnici toga zemljišta, ali nebi mogli posve po svojoj volji
u pitanju otuđenja raspolagati. Kod šumarstva bi to značilo,
da bi se dosadanje sve seljačke šume arondirale prema potrebi
seljaka t. j . šume zemljišnih zajednica povećale bi se
na leret sadanjih vlastelinskih šuma, odnosno crkvenih, a
imovinske na teret sadanjih državnih šuma. Preostatak vlastelinskih,
crkvenih i državnih šuma činio bi buduće državne
šume.


Iz ovoga proizlazi, da moramo i mi, odalječi.v se donekle
od kapitalističkoga smjera, tražiti oslona na socialnoj
smjernici, približiv se donekle komunističkom smjeru. To već
i pravda zahtjeva, jer niti naše cijelo društvo nije izrazitog
svaćanja u bilo kojem od naznačenih smjerova, jer jedni
naginju kapitalizmu, drugi komunizmu, a većina socializmu,
već prema tomu, kako je tko odgojen ili bolje rekuć, kako
je koga sudbina u životu više ili manje milovala ili proganjala.
Mi dakle moramo potegnuti jednu crtu od kapitalizma
do komunizma ili na bezbroju njenih točaka micati ćemo
se napred, a stati ćemo tamo, gdje se bude najviše sila
koncentriralo o jednu točku.


Naša je zadaća ustanoviti za reformu šumarstva onaj
smjer, koji najbolje odgovara shvaćanju i potrebama državljana
u kraljevini SHS, jer samo u tom slučaju imati će ta