DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 50     <-- 50 -->        PDF

reforma trajnu vrijednost, ako će moći svojim efektom udovoljiti
potrebe velike većine naših državljana.


U debati, koja se je nastavno razvila, uzeo je prvi riječ
član Dr. Gjuro Neaadić i razložio svoje stanovište ovako:


Današnji duh vremena traži, da se posjedovni odnošaji
šuma stave na druge temelje, nego što su dosada bili. Važnost
šuma se danas ne prosuđuje samo sa p^rivatno__gosrjodarskfig,
nego i sa općega narodno gospodarskoga gledišta.
Sume daju direktne i indirektne koristi, a često su ove poslednje
za mnoge krajeve daleko važnije od prvih, pa zato
djiavLjie_^miXe„.YiŠE„xlozvoliti, da privatni posjednici šuma
sa njima gospodare i raspolažu po svojoj miloj volji, bez
obzira na interese cjeline, odnosno bez obzira na indirektne
koristi, koje šuma svojim opstankom okolišnom pučanstvu
pruža. Suma nije obiekat spekulacije, nego je objekat od
velike i stalne vrijednosti, kojemu vrijednost konstantno, ali
stalno raste. Kako znamo za mađarsko-njemačke vlade kod
nas mnoge su šume u kratkom vremenu kao loš groš promjenile
više Vlasnika, a svaki se novi vlasnik nastojao iz
šume obogatiti, bez obzira na ugrožene interese pučanstva
dotičnog kraja. Da je pitanje državnog nadzora i slobodnog
raspolaganja sa šumama bilo kod nas uređeno kako
treba i kako je u interesu naroda potrebno, to se ne bi
moglo dogoditi, kao što se nažalost dogodilo, da su najljepše
šume kneza Schamburg-Lippea na desetke tisuća jutara, sastojeće
se od najljepših mladih šuma, po špekulantima od
reda posječene, a tlo pretvoieno u močvaru, na golemu
štetu sadanje i buduće naše generacije. Cjelina naroda ima
prava i interesa tražiti, da se sa zemljištem u državi, koje
se ne može teritorijalno proširiti, bez obzira na vlasnika gospodari
tako, kako bi se od njega polučio najviši mogući
prihod. Dali se najviši mogući prihod od šumskog zemljišta
može polučiti, ako sa šumama upravlja država ili privatna
osoba, to se mišljenja o tom razilaze. Sposobni i savjesni
državni šumarski činovnici, mogu iste, ako ne i bolje uspjehe
pokazati u šumskom.gospodarstvu od privatnih šumar, činovnika.
I u šumskom gospodarstvu, kao i u svakom drugom
gospodarstvu, sve ovisi o svrsi shodnoj organizaciji
rada te u nadzoru sposobnih stručnjaka nad vanjskim gospodarenjem
u šumi, a ne samo u ispitivanju unutarnjeg uredskog