DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 52     <-- 52 -->        PDF

samo mi šumari, imaju posve drugo shvaćanje o važnosti
državnih šuma. U šumskoj politici se danas uči, da državne
šume predstavljaju jezgru, oko koje se privatne i općinske
šume mogu slagati. U svim naprednim zemljama državna
šumska uprava u tehničkom pogledu predstavlja uzorak, po
kojem se gospedarenje u drugim šumama mora voditi. Kod
nas se ne smije reakcionarna i nazadna državna šum. uprava,
vođena po Mađarima upoređivati s najboljom šumskom upravom
veleposjednika.Povećanje državnog šumskoga posjeda
opravdano je u toliko, u koliko kod toga ne će interesi
malih ljudji, općina trpiti. Kako će država svoj šumski posjed
proširiti ali tako, da će upravu nad šumskim veleposjedom
uzeti u svoje ruke ili da će šume od privatnika odkupiti,
te da li takovu transakciju dozvoljavaju financijalna.
srestva države, to je pitanje, koje ne ćemo riješiti mi šumari.
Po mojem mišljenju naša je dužnost, da iz ovih šuma
polučimo što veću korist, jer je drvo naših šuma zlato, za
koje ćemo u zamjenu dobiti drugu robu, koju sada nužno
trebamo, te ´ pomoću kojeg ćemo popraviti našu i onako
klimavu valutu. Uz eksistenciju državnih šuma imaju svojraison d´etre na opstanak i općinsk e šume i šume malih
privatnika. Sa šumsko političkoga gledišta dolaze općinske
šume po svojoj važnosti u isti red sa državnim šumama,
no one svoju zadaću izvršuju nešto u manjem opsegu Iskustno
je pokazalo, da općinske šume izvršuju svoju funk-.
..
čiju samo onda, ako su one vlasraost što manje općine ili
sela, a ne od više sela ili opcina.f-Naš narod je vrijednost
ôvakovih šuma najbolje karakterisao sa riječima: „Svačije i
ničije."


Naše imovne općine kao velike organizacije od mnogo
političkih općina pokazale su svojim dojakašnjim životom,
da se među pravoužitnicima jedne imovne općine nije razvio
osjećaj solidarnosti u zaštićivanju i unapređenju interesa cjeline,
nego svaki pravoužitnik nastoji, da iz zajedničkih šuma
izvuče što veću korist za sebe. Fakat jest, da se u duši
pravoužitnika imovne općine nij´e razvio živi osjećaj zajednice
interesa, nije se razvilo ono, što bi Nijemac označio
sa riječi „Gemeinsin." Što više odmiče vrijeme od postanka
imovnih općina, to više blijedi slika njihovog prvotnoga
stanja, te je prijeka potreba, da se imovne općine reorgani