DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 53     <-- 53 -->        PDF

ziraju ne samo gledom na njihovu unutarnju upravu, nego i
gledom na svrhu, za koju su osnovane. Imovne općine su
jedinstvene institucije, kojima nema sličnih na cijelom svijetu,
te koji su u našem nacijonalnom životu igrale važnu
ulogu, što su spriječile da se tuđi živalj nije uvukao u posjed-
imovne... općine., Uvažujući sve to što sam rekao o imovnim
općinama, te sa šumsko-političkoga gledišta polazeći,
morati će se imovne općine razdijeliti najLejOsJiSjopcine ili
zemljišne zajednice, te svakoj dati potrebnu joj površinu
šuma. A pošto su im. obć. nepravedno segregirane, to će se
od državnih šuma morati uzeti potrebni dio i površina svake
zemalj. zajednice zaokružiti sa dovoljnom količinom šuma.
Razdiobu imovnih općina predviđa i zakon s imovnim općinama.
Isto tako se moraju segregacije obnoviti u bivšem
Provincijalu i ovđe pod tuđinskom vladom nanesene nepravde
narodu našem popraviti. $vjiko selo mora dobiti dovoljnu
površinu šuma, u kojima upravu i čuvaje mora preuzeti
država. Preostali dio državnih i crkvenih šuma mora
činiti državni šumski posjed. A preostali dio veleposjeda,
nakon obavljene sepregacije ima se ostaviti njihovim
vlasnicima, jer i mi kao napredna i kulturna država
moramo štititi pravo privatne svojine, no država kod toga
mora imati pravo intervencije, koja se sastoji u tome, da se
slabi prema jakima zaštićuju. Osobito to vrijedi u onom
slučaju, ako privatni šumski posjed gospodari nemarno4 i na.
štetu općih narodnih interesa. Položaj, koji privatni šumski
posjed u jednoj državi zauzima jest različit, te ovisi o tomu,
da li je više zastupan veliki ili mali seljački posjed.


Mali ili seljački šumski posjed je od vanredue važnosti.
Posjed šume za seljaka znači štedionu ili rezervnu glavnicu,
kojom se on pomaže u nuždi i koja mu diže kredit, te kod
raznih obiteljskih razračunavanja prigodom nasljedstva, udaje
i t. d. sprečava raskomodacije posjeda.


Osim toga se pokazalo, da u onim krajevima, gdje postoji
mali seljački posjed, da su općinske i državne šume
bolje sačuvane, da narod šumu više čuva i pazi.


U izloženom pravcu zagovarat ću kao član povjerenstva
o agrarnoj reformi, riješenje šumskog pitanja.
Iza toga iznaša odbornik Andrija Perušić svoje stanovište
te ga bazira na absolutnoj socialnoj pravednosti, tvr