DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Mišlenja pojedinih članova koja će pismeno na šumsko
društvo saopštena biti, objelodaniti će se u slijedećem broju
Šumarskoga lista. Saopćio ......


Osobne vijesti.


Imenovanja. Njegovo kraljevsko Visočanstvo regent Aleksandar
imenovao je u prvom ministarstvu kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
dra. Mehmeda Spahu ministrom šumarstva i rudarstva.


Povjerenik za narodno gospodarstvo imenovao je : apsolventa
šumarske akademije Velimira P o 1 a k a privremenim kotarskim šumarom
u X. činovnom razredu sa sustavnim berivima, dodijeliv ga
na službovanje kr. kotarskoj oblasti u Sv. Ivanu Zelini; apsolventa
šumarske akademije Gjuru Šokčevića privremenim šumarskim
vježbenikom kod brodske imovne općine; ispitanog šumara Pavla
Polovica kotarskim šumarom I. razreda u X. činovnom razredu
kod kotarske oblasti u Gračacu ; šumarskog vježbenika Antu P r emužića
kotarskim šumarom u X. činovnom razredu sa sustavnim
berivima kod otočke imovne općine; šumarskog vježbenika Maksa
Fischera kotarskim šumarom u X. činovnom razredu sa sustavnim
berivima kod gradiške imovne općine; šumarskog vježbenika Stevana
K o 1 a r o v i ć a kotarskim šumarom u X činovnom razredu sa sustavnim
berivima kod petrovaradinske imovne općine.


Povjerenik za narodno gospodarstvo imenovao je zemaljske
šumarske nadzornike I. razreda Andriju Koprića i Gjuru Cesarica,
županijske šumarske nadzornike I. razreda Dragutina Matizovića,
Aleksandra Havličeka i Dragutina Giirtha, zemaljske
šumarske nadzornike II. razreda Antuna Jovanovca i dra. Vasilija
Vučkovića, županijske šumarske nadzornike I. razreda Josipa Jakopca,
Ljudevita Szentgyôrgyia, Milana Gjurekovica, Rudolfa
Erny-a, Josipa Maj narića i Rudolfa Kol ibaša šumarskim
nadzornicima I. razreda u VII. činovnom razredu ; županijske šumarske
nadzornike II. razreda Franju Jindru, Ratislava Maksi ć a,
Adolfa Dumengjića, Dušana Weinera, Andriju pl. Fe-renzffy a,
Dinka Blažića, Milana Le p uši ča, Vinka Augustina, Rudolfa
Sablića, Ljubomira Bugarovića, Josipa GrunwaIda ml., profesora
Alfonsa Kaudersa, zerraljskog šumarskog nadzornika II.
razreda Levina Haueisea, županijskog šumarskog nadzornika l.
razreda Slavka Su t lica, županijske šumarske nadzornike II. razreda
Josipa Grunwalda st., Antuna Resza, Gjuru Demetrovića,
Milana Wein era, Bartola Pleška i Antuna Ba liče vica šumarsk.
m nadzornicima II razreda u VIII. činovnom razredu; županijske
šumarske nadzornike II. razreda Josipa G uli na, Šandora pl.
Kôrôskenya, Ivana Odžića, Milana Ž i brat a, Rafaela D v or šaka,
Gjuru Grlića, Josipa Hecknera, i Gasu Vaca, „zatim kotarske
šumare Nikolu Pleša, Ota pl. Koretića, Nikolu Šuberta, Krešimira
pl. Stanisavljevića, Petra Georgijeviça, Velimira Ko