DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 60     <-- 60 -->        PDF

iz toga slijedi, da šumske direkcije treba da ^obuhvataju gravitaciona
područja stanovitih većih voda (mora 5 rijeka).


Kraijestvo S. H. S. pada u područja Jadranskoga niora^ (rijekama
i potocima od Soče do Bojane), Crnoga mora (Dunavom) i
Egejskoga mora (Vardarom).


Svako takovo područje zajedno preznatno je za jednu direkciju.
Držim, da bi biloitputno razdijeliti:
L Jadransko područje (od Soče do. Bojane) u četiri šumske´
direkcije (Gornjo-Jadransku. Zrmanjsku, Neretvansku i Bojansku).


II. Vardarsko područje u dvije direkcije (Gornjo i Srednjo-
Vardarsku), . ´
IIL .Dunavsko područje u petnajst direkcija (Gornjo-Savska,
Kupska,Unsko*Trebeška, Vrbas-Orljavska, Bosanska, Driosko-Bosutska;
Gornjo-Drinska, Kolubarsko-Jančinska, Dolnjo-fvloravska, Zapadno-
Moravska, Moravsko-Timočka, Gornjo-Moravska, Gornjo-Dravska,
Dravsko Dunavska i Tiško-Temiška)


Po gornjem planu pali bi mal ne u područje svake šumske
direkcije pojedini dijelovi raznih današnjih pokrajina. Žitelji iz tih
raznih dijelova pokrajina. —- koji bi tako podpali pod jednu zajedničku
oblast u brzo uvidlii, da su oni zaista jedno, da med njima
ne ima one razlike, — koju je činila među njima sadania razdioba
u provincije. —


U tim dosadanjim pokrajinama´ ipak bi moralo biti postavljena
za prvo vrijeme uz novo osnovane šumske direkcije, za svaku pokrajinu
po jedna zajednička zakonosiovna oblast, koja bi imala da
vodi brigu 0 izvršbi zakonskih propisa pojedinih pokrajina, — jer
su ti propisi u raznim pokrajinama razni. Uz to bi te oblasti putem
delegata imale da spreme što prije zajedničke zakonske propise za
cijelo kraijestvo. S. H, S, ´


4 ŠumS´ko čuvarstvo.


Ponajprije i odmah valja od šuma uzčuvati´ bar ono što imamo.
Sa čuvarske strane dade se to polučiti tako, da se dosadanja lugarska
služba razluči u: šumsko čuvarsku i šumsko-tehničku pomoćnu shižbu.


Čuvarsku službu moglo bi se povjeriti sadanjim manje sposobnim
lugarima I bivšim vojnicima, koji bi se uz tečaj od !4 dana
i uz praktičnu uputu po inteligentnijim lugarima od mjesec do
mjesec i pol dana mogil spremiti odmah za tu čuvarsku službu.


Dosadanje bolje lugare mogii bi rabiti za šumsko-.tehničku
pomoćnu shižbu. Tako osnovani šumsko-tehnički pomoćni srezovi
trebali bi da budu znatno veći od današnjih lugarskih srezova.
Usiijed toga bi znatan dio dasadanjih lugara ostao razpoloživ, "Najinteligentniji
od današnjih iugara mogii bi za vrijeme potrebe u
mnogom zastupati šumare čim b! se odklonula nestašica na su^^
nma, B, Hajek, šumarnik.