DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 59     <-- 59 -->        PDF

265


Uspjeh drvoprodaje na dražbi održanoj kod kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu, dne 21. lipnja 1919.


Izradjeni šumski proizvodi.


a) Drvo za tvorivo i gradju.


Hrv. eskomptna banka 174 m3 jelove oblovine na željezničkom
tovarištu u Gomirju 25300 K. (4- 3470%), po m3 146 K.,
cijena na panju 106. K. Fr. O li vie ri Senj 322 m3, bukovih trupaca
u šumi kod panja 23 km od Senja 10.626 K., po m3 33 ,K.
cijena na panju 25 K. ; Antun Brelich Ravnagora 260 m3
jelove oblovine u çumi kod panja 21 km. od Skrada, 36.444 K.


< + 148.80%), po m3 140 K., cijena na panju 130 K. ;
b)Ogrijevno drvo.


Ivan Brabetz Fužine 981 prost. m. bukovih ogrijevnih
drva u šumi kod panja 6 km. daleko od Vrata 16001 K. ( + 3.35%)
po pr. m. 16 K., cijena na panju 8 K.; Franjo Gotz Pitomaca
169 pr. m. bukovih ogrijevnih drva u šumi kod panja 14 km. od
Pitomače 2628 K., po pr. m.. 15.60., cijena na panju 8 K., A.
Berndorfer Zagreb 1573 pr. m. bukovih ogr. drva u šumi kod
panja 6 km. od Kloštra 50.500 K. ( + 102.56%), po pr. m. 32 K.,
cijena na panju 24 K, Braća Kronfeld Zagreb 904 pr. m. bukovih
ogr. drva u šumi kod panja 11 km. od Pitomače 20.000 K.,


m 22


(-|- 46.25 %)> P° Pr--.-> cijena na panju 14 K.; Fr. Olivieri
L en j 979 pr. m. bukovih ogr. drva u šumi kod panja 23 km. od


Senja, 13474 K., po pr. m. 14 K., cijena na panju 7 K.


1 Nei zradjena stabla.


Drvo za tvorivo i gradju.


Ogulin Lika društvo za industriju drva u Ogulinu


786 mj jelovine u šumi 18 km. od Ogulina, 88564 K, (+175.37%),


po m3. 112-67 K., cijena na panju 102 K., 162 m3, jelovine 18 km.


od Ogulina 15527 K., (-+- 149 99%), po m3 96 K., cijena na panju


86 K.; 161 m3, jelovine, 17 km. od Ogulina, 17991 K. (+ 174-98 %),


po m3. 112 K.. cijena na panju 1902 K.; 948 m3, jelovine 18 km.


od Ogulina 106.074 K., (-4- 174-97 %), po m3, 112 K. cijena na


panju 102 K.; 1391 ms. jelovine 18 km. od Ogulina 144288 K.


(+
159.10 %), po ms. 104 K., cijena na panju 94 K.; 304 m8,
jelovine 18 km. od Ogulina 17231 K., (-f 5. %), po m3. 57 K.,
cijena na panju 47 K.
Broj 2735—1919.
Sušak, dne 2, kolovoza 1919.


ljekovitog bilja sabiranja davanie


u zakup.


Dne 25. kolovoza 1919 dat će se kod kr. državnog šumskog
ureda na Sušaku putem javne dražbe uz zatvorene pismene ponude