DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Velimira Kosa privremenim šumarsko-inzenjerskim pristavom kod
uprave državnih šuma Hrvatske i Slavonije u X. činovnom razredu.
Franjo Ivić, kot. šumar brodske im. općine, upravitelj šumarije
br. IV. u Rajevom selu imenovan je šumarskim nadzornikom i gospodarskim
izvjestiteljem grada Varaždina u 2. plaćevnom stepenu
VIIIV-C. r.


Premještenja. Ministar šuma i rudnika premjestio je iz službenih
obzira šumarske nadzornike Levina Haueise od kr. županijske
oblasti u Gospiću šumarskom odsjeku ministarstva šuma i
rudnika, a Slavka Sutlića od kr. kotarske oblasti u Karlovcu kr.
županijskoj oblasti u Gospiću.


Novi nastavnici na gospodarsko šumarskom fakultetu
sveučilišta SHS u Zagrebu. Ban Hrvatske i Slavonije povjerio je
suplenture i to : iz tloznanstva srednjoškolskom profesoru Franji
Šandoru; iz nauke o upravi i čuvanju šuma dru Antunu Leva
k o v i ć u, a iz nauke o vodnim građevinama inž. Viktoru S e t i n s
ko me, profesorima bivše šumarske akademije u Zagrebu; iz bilinogojstva,
opće botanike, gosp. botanike i vrtljarstva honoriranom
sveučilišnom privatnom docentu dru Franu Jesenku; iz gospodarstva
planinskih pašnjaka suplentu gosp. šum. fakulteta dru Savi
Ulmanskom; iz livadarstva i bolesti bilja suplen´u gosp. šum
fakultetu dru Vinku Mandehiću; iz strojarstva i elektrotehnike
nadinženjeru Rajmondu Fantoniju.


Ban Hrvatske i Slavonije povjerio je honoriranu docenturu: iz
anorganske kemije jav. red. prof. tehničke visoke ško´e dru Vladimiru
Njegovanu; iz šumarske i lovne zoologfje te ribogojstva sveuč.
privatnom docentu dru Ervinu Rôssleru; iz geodezije i gradnje
šumskih prometila jav. red. profesoru teh. visoke škole inž. Pavlu
Horvatu; iz šumskog i lovnog zakona banskom savjetniku dru Antunu
Gogi i a; iz gospodarske i šumarske entomologije jav. red. sveuč.
prof, dru Augustu Langhoferu; iz matematike jav. red. profesoru
tehničke visoke škole dru Mariju Kiseljaku; iz tehničkog crtanja
i geodeziji za gospodare suplentu tehničke visoke škole Vladimiru
Filkuki; iz agrikulturne kemije suplentu gosp. šum. fakultetu Franji
Šandoru; iz meteorologije i klimatologije pomoćniku u zem. zavodu
za meteorologiju i geodinamiku dru Andriji Giliću; iz osnova
socijalne filozofije jav. red. sveuč. profesoru dru Albertu Bazali;
iz zoologije za gospodare i svilogojstvu sveuč. privatnom docentu
dru Jovanu H a d ž i u ; iz geologije čuvara u geološko-paleontološkom
odjelu hrv. narodnog muzeja dru Marijanu Salo peku.


Društvene vijesti.


Pripomoćnoj Kôrôskenijevoj zakladi uplatili su u ime pri


stupnine po 10 K: Juraj Franješ nadšumar gjurgjevačke im. op


ćine u Bjelovaru i kr. šumarski nadzornik Josip Grunwald ml.


iz Našica.


Dar. Mjesto vijenca na odar pokojnog zem. šum. nadz. Jakopca


darovao je zakladi nadšumar Juraj Dražić iz Zagreba 25 K.