DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Literarnoj Borošićevoj zakladi darovali su : nadšumar Juraj
Draži ć iz Zagreba 25 K mjesto vijenca na odar pokojnog zem.
šum. nadzornika Jakopca, a činovnici križevačke im. općine 154 K
10.fil. u mjesto vijenca na odar pokojnoj supruzi nadšumara Stjepana
Csikoša.


Novi utemeliteljni članovi. Sa uplatom od 2000 K: „Ugar"
šum. industr. d. d. u Sarajevu, „Slavonija" d. d. za industriju drva
Zagreb; sa uplatom od 1000 K: Ing. Bogdan Babić Sarajevo,
Ervin Weiss veletržac Zagreb, Milan Prpić trgovac Zagreb, Janeković
trgovac drvom Zagreb, Oskar Egersdorfer, ravnatelj tvornice pokućtva
u Karlovcu, MiHvoj Ibler ravnatelj d. d. za impregniranje drva Karlovac,
Srećko Neuberger, Kom. Moravice, S. H. Gutmann, Bjelišće.
Prijašnji članovi utemeljitelji koji su nadoplatili utemeljiteljni prinos
na sadanju visinu: Gustav vitez Pongratz veleposjednik Zagreb
sa 800 K, Teodor grof Pejačevič veleposjednik, Našice
sa 800 K, Mavro Dr a eh, Caprag sa 800 K, Hrvatska eskomptna
banka u Zagrebu sa 1000 K, Bela Maier, vlastelinski
šumarnik u Donjem Miholjcu sa 800 K, Tvornica hrastovog
ekstrakta (Cerich L.) u Mitrovici sa 2000 K.


Novi redoviti član : Oskar Sauer-, trgovac drvom Zagreb uplatio
60 K članarine i 10 K pristupnine.


Društveni oglasi.


I.
Pozivlju se svi šumarski uredi, da što prije, a najkašnje do
15. siječnja 1920. prijave društvu, Šumarski dom, Mažurićev trg, broj
lugara, za koje će se slati Lugarski vijesnik uz novu predplatu od
16 K godišnje, a napose, da u iskazu najave one lugare, koji će
pristupiti kao članovi Šumarskom društvu uz članarinu od 60 K godišnje,
te koji će dobivati kao svaki član Šumarski list i Lugarski
vijesnik. Nužno je to znati, da se može odrediti naklada Šumarskog
lista i Lugarskog vijesnika. Uredništvo.
II.
Upravni odbor hrv. šumar, društva zaključio je u svojoj sjednici
od 14. IX 1919., da pozove svoje članove, neka bi svaki po
mogućnosti prikupio i gosp. Dru Aleksandru Ugrenoviću, ravnatelju
vlastelinstvu u Pakracu, na daljnju obradbu priposlao što više čistonarodnih
izraza iz raznih područja šumarske znanosti i šumskoga
gospodarstva, te drvarske struke. Sa prikupljanjem ovakovih izraza
sad je nadošao pravi čas, jer nam je nakon oslobođenja našega
ispod dosadanjega jarma pružena mogućnost, da se gospodarski
potpuno razvijemo, a tome razvitku ima u velike da posluži jedinstvena
terminologija na pol, u šumarske znanosti i drvarske struke.
U provedbi zaključka: Dr. Levaković, tajnik.


III.
Upravni odbor hrv. šum. društva zaključio je u svojoj sjednic
od 14. IX. o. g., da se u Šum. listu ima otvoriti stupac za pitanja


§