DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 25     <-- 25 -->        PDF

II. Na temeljnu glavnicu:
1. Ostatak polučen zaokruženjem tangente za pot
pore sa- ........... K 68-29
2. jedna četvrtina prihoda točka 1. sa
. . K 4.807-33
3.
prihod točki 4. do 6. sa . K 16.898-68
ukupno K 21.774-30
Na potpore odpadajučih . K 19.800-—


na temeljnu glavnicu daje . . . K 21.774-30


ukupni čisti ostatak .-.. K 41.574-30


Prema tome imao bi se iznos od 19.800 K upotrebiti za po~
djeljenje podpora u školskoj godini 1919./20. dok bi se za neprekoračivi
iznos od K 21.774-30 imalo nabaviti vrijednostne papire
domaćih novčanih zavoda uživajućih pupilarnu sigurnost.


Iznos preostao nakon nabave vrijednostnih papira ima se pripojiti
temeljnoj glavnici kod razdiobe zakladnog prihoda u godini
1920./21.


Temeljem normativne naredbe od 18. prosinca 1912. br. 5474/Pr.
imaju se papiri nabaviti putem Činovničke štedionice, zadruge
za štednju i predujmove u Zagrebu, bez zaračunanja kakovih provizornih
troškova.


Odnosni se nalog ima prema naredbi od 14. ožujka 1910 broj
1011/Pr. predložiti na potpis gospodinu banu ili njegovom zakonitom
zamjeniku.


Zaklada je koncem lipnja 1919. imala vrijednostne papire slijedeće
:


1. 4% ugarska krunska renta .-.-
. K 36.700 —
2. 4Vg% zadužnice zajma grada Zagreba K 38.300*—
3. 4V,7e založnice I. hrv. štedionice . . K 3.900 —
4. 47s% založnice hipotekarne banke . - K 18 800 —
5. 6% obveznice ratnog zajma ... . . . . K 10.000-—
6. 4°/0 zajam na državnim bonovima . . K 8.500-—
7. na uložnicu hip. banke br. 1418 . . K 45.289-97
Ukupno K 161.489 97
koji je iznos suglasan sa onim iskazanim u blagajničkom dnevniku
vodjenom
kod kr. državne blagajne u Zagrebu koncem lipnja 1919.
U Zagrebu, dne 15. kolovoza 1919.


Računarski ured zemaljske vlade.


Potpisi nečitljivi v. r.
Zapisnik o odborskoj sjednici hrvatskog šumarskog društva,
koja je održana dne 14 rujna 1919. u 9 sati prije podne u prostorijama
društva u Zagrebu.
Predsjedao je društveni predsjednik Milan barun Turković u


prisutnosti I. podpredsjednika Dra. Gj. Jovanovića, II. podprt dsjednika
Dragutina Trôtzera, tajnika Dra. Antuna Levakovića, blagajnika
Šandora pl. Lajera te odbornika Rudolfa Ernya, Jure Dražica, Mane
Divjaka, Žarka Miletića, Rudolfa Pilepića, Dra: Vase Vučkovića, Dra,


Al, Ugrenovića, Josipa Grunwalda i Srećka ......,