DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 26     <-- 26 -->        PDF

s


Tečaj sjednice.


Predsjednik pozdravljajući prisutne otvara sjednicu i podjeljuje
riječ II. podpredsjedniku Dragutinu Trotzeru, koji stavlja ove predloge:


I. Da se izmedju članova upravnog odbora izabere jedan za
upravitelja
društvenoga doma.
Odbor izabire za to tajnika Dra. Antuna Levakoviča.


II. Da tajnik što prije preuzme od dosadanjeg tajnika Srećka
Majera tajničke agende, pa da o tom u narednoj sjednici izvješće,
podnese.
Prima se.


III. Da se društvena blagajna barem jedanput mjesečno škont
ira i to svaki puta prije odborske sjednice, kako bi upravni odbor
o stanju blagajne što bolje mogao biti informiran.
Prima se, te se pregledavanje blagajne za stalno povjerava
društvenim odbornicima Rudolfu Ernyu i Dru. Vasi Vučkoviću, koji
na svakoj odborskoj sjednici imaju o rezultatima pregledbe izvješće
podnijeti.


IV. Da se uredništvo šumarskog lista povjeri profesorima Dru.
Andriji Petračiću, Dru. Gjuri Nenadiću i Dru. Antunu Levakoviću,
koji bi se imali sporazumjeti o tome, tko da nosi glavnu (političku)
odgovornost za uredjivanje lista. O rezultatu sporazuma imao bi
tajnik u narednoj sjednici izvješće podnijeti.
Prima se, te se ujedno izrazuje želja, da dosadanji urednik
Dr. Andrija Petračić ostane i nadalje glavni urednik, jer je on i do
sada šumarski list vrlo dobro uredjivao.


V. Da se na vladu kao i na ministarstvo šuma i ruda upravi
molba za doprinos u novcu, koji bi omogućio nesmetano izlaženje
Šumarskog lista.
Prima se.


VI. Da se vlada i ministarstvo šuma zamole, neka bi odredili,
da se sve dražbe raspisuju u Šumarskom listu. S istog razloga valjalo
bi se obratiti i na sve imovne općine, pa i na razne drvarske
firme.
Na to nadovezuje odbornik Srećko ....., da bi dobro bilo,
kada bi i pojedini članovi odbora prikupljali oglašivače za Šumarski
list, a zato bi im se kao nagrada i poticaj za što revnije prikupljanje
imalo isplatiti 20% od ubrane pristojbe za oglasivanje.


Sve ove predloge odbor vrlo pripravno usvaja.


VII. Da se članovi pozovu, neka podmire zaostatke na članarini,
te da se u prvom narednom broju Šumarskog lista oglasi, da
je počevši, od 1. listopada o. g. članarina povišena od 110 K na
60 K godišnje.
Usvaja se.
Nato podjeljuje predsjednik riječ odborniku S. Majeru, koji upozoruje
na dopis povjereništva za bogoštovlje i nastavu glede iznajmljenja
daljnjih prostorija u Šumarskom domu za novo ustrojeni
gospodarsko-šumarski fakultet


i