DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Odbornik Mayer predlaže, neka se sa izdavačima hrv. šumarskolovačkog
kalendara provedu pregovori glede prekupa autorskog prava.


Prima se i povjerava financijalnom odboru.


Predsjednik barun Turković predlaže, neka se poduzmu koraci


oko sastavka jedinstvene drvarske terminologije za cijelo kraljevstvo.
Prima se, a izradba ove terminologije povjerava se takodjer
Dru Ugrenoviću.
Podpredsjednik Trôtzer predlaže, neka se pozovu zvani faktori
(drvarski odsjek, burza) neka bi poradili oko sastavka trgovačkih
uzanca, koji bi bili najprikladniji za naše prilike.
Prima se, a predsjednik izjavljuje, da će tu stvar povući u raspravu
u drvarskom odsjeku i u savezu industrijalaca.
Podpredsjednik Trotzer predlaže nadalje, neka se u šumarskom
listu otvori stupac za „pitanja i odgovore" i za razne stručne rješitbe.


Prima se.


Odbornik Dr. Ugrenović izjavljuje, da bi šumarsko društvo
moralo što prije kod ministarstva šuma i ruda zauzeti stanovište
obzirom na velike pljačke, koje su se prošle zime desile u našim
šumama. Traži, neka Šumarsko društvo u prvom redu zamoli, da se
šumsko-odštetni iznosi nikom ne praštsju, da se svaki šumski prestupak
oštro i brzo progoni i da se u tu svrhu svakcm političkom
kotaru dodijeli na trošak države po nekoliko žandarma za suzbijanje
napadaja na šume.


Predlog se usvaja time, da će se što prije u tom smjeru upraviti
na ministarstvo točno obrazloženu predstavku.


Odbornik ..... predlaže, neka se šumarsko društvo ponovno
obrati sa predstavkom na ministarstvo šuma i ruda radi toga, da se
zemaljskim šumarskim činovnicima podijele jednaka deputatna beriva,
kao što ih imaju erarski šumarski činovnici, odnosno relulum u istom
iznosu, kao što ga imaju navedeni erarski činovnici.


Prima se na provedbu.
Podpredsjednik Dr. Jovanović izjavljuje se protiv toga, da je u
nekim krajevima našeg kraljevstva šumarska služba vezana sa političkom
upravom. Moli, neka šumarsko društvo što prije poduzme
korake, kako bi se ukinule šumarske referade kod kotarskih i županijskih
oblasti i ustrojili samostalni šumarski uredi.
Odbor zaključuje da se predstavka o organizaciji šumarske
službe ima predložiti ministarstvu šuma i ruda i to u smislu predloženog
već pravilnika, kojim se predlaže osnutak šumarske direkcije
u Zagrebu.
Pošto daljnjih predloga nije bilo, zaključuje predsjednik sjednicu.
Ovjerovljenje ovoga zapisnika obaviti će se na slijedećoj sjednici.


Predsjednik : Tajnik :
Milan barun Turković v. r. Dr. Ante Levaković v. r.
Srećko ..... v. r. Dionis Sever v. r.