DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Stališke vijesti.


Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima.*
Prilog organizaciji šumskoga gospodarstva u našoj državi.


Napisao An dre Perušić, nadšumar gr. i. o. u Jug. Njivi bro,33—
34. (Svršetak).


II.
U prvom je dijelu rečeno, da je osnovka organizacije šumarstva
reguliranje prava seljaka na šume.
U ovom drugom dijelu reći ću u kratko nešto o tom, iznijet
ću različne poznate prijedloge o uređenju šumskog gospodarstva u
Hivatskoj i Slavoniji, napose o reviziji segregacije šumskih siužnosti,


o nadležnosti. Konačno ću iznijeti prijedlog o podržavljenju šumske
uprave.
Rekao sam, da na dohvatu svakog veleposjeda (i imovne općine,
države) treba regulaciju prava seljakova na šume skicirati po prilici
ovako: Kako prosvjetno stanje seljaka može da uznapreduje istom
poslije dugog vremena i upornog rada, ne možemo da čekamo na
bolju prosvjetu, već se moramo kao i dosele osloniti na snagu
strogoga šumskoga zakona, koji će u prvom redu sačuvati šume
budućem naraštaju, koji će ih što bolje uzgajati i iskoristiti, a u
drugom će redu osigurati upotrebu svih nužnih potreba seljaka, što
se tiče građevnog i ogrjevnog materijala. S time treba da računamo.
No uz to treba u narodu buditi osjećaj za zajedničko šumsko dobro,
ali nesamo strogošću šumskog zakona, već valjanim gospodarenjem,
čes itom upravom, nastojanjem seoske inteligencije, širenjem opće
prosvjete.


Činjenica je, da naše cijelo šumsko gospodarstvo nije daleko
od socijalizacije, da njime upravlja strukovno najbolje obrazovan
personal, dok je, kako rekoh, seljak u svojoj strogo individualnoj
ekonomiji dosta primitivan. Taj nesklad između tih dviju gospodarskih
težnja prijeći će u dalekoj budućnosti u harmoniju, kad bude provedena
već i socijalizacija zemlje, a nesamo šume, čemu se približavamo.


Pravo na pašu i drvo treba pridržati samo onima, koji lično
zemlju obrađuju, a ne i takvim, kojima je važnije drugo zanimanje.
Oni, koji nisu zemljoradnici, morati će posebno i unaprijed da jave
svoju potrebu.


Pravo seljaka na šumu ima biti realno i ekvivalentno. Seljak
treba da "ima zaista koristi od šume, i to svi u jednakoj vrijednosti.
Šuma je stvar u prostoru velika i nejednolika, a iz toga se prostora
u različito vrijeme, na različitom dijelu prostora i na različitom mjestu
crpe materijal različne vrsti i različne vrijednosti. Osim toga sam put
do šume može biti dalek i težak.


* Bil ežimo takove članke kao kroničari na zahtjev većine odbornika iz
sjednice od 3. kolovoza 1919., bez obzira, da li se sad žajem slažemo ili neslažemo.
Uredništvo.