DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 51     <-- 51 -->        PDF

. S87


3 km. od Vrata, Martin Pečarić Vrata 139.500 K. (+ 0. 4%, po m3.
116.46., 2 30, 10.44 K). 3. jelovo 1608 m3 tvorivo, 252 m3 ogrijevna,
bukovo 21 m3. tvor., 209 m3 ogr., 12 km. od želj. postaje Lokve,
Bartol Grgurić Lokve 234 360 K. (+ 497», po m3. 143 04, 3:06, 41.72.


14.45 K.). Šumarija Mrkopalj : 4. jelovo 2707 m8. tvor., 224 m3
ogr., 4 km. od Lokve, Bartol Grgurić Lokve, 433500 K. (4- 227.
po m3. 159 82, 2.81 K, 5. jelovo 4970 m3. tvoriva, 268 m\ ogr.
bukovo 25 m*. tvor., 304 m3. ogr, 18 km. od Lokve, Filip Frohlich
Karlovac 651.820 K. (+ 297», po m3. 130.29, 2.19, 33.54, 11.48 K.).
6. jelovo 2705 .3. ogr., bukovo 187 m\ tvoriva 593 m3. ogr., 18
km. od Lokve, Filip Frôhlich Karlovac, 353.370 K., (+ 247o, po m3.
125.24. 2.11, 32.24, 11.04 K.) Šumarija: Ravnagora : 7. jelovo
3 33


367 m. tvoriva, 49 m3. ogr., bukovo 177 m. tvor., 309 m. ogr,
21 km. od Skrada, Ivan Bolf Delnice 60 800 K., (+ 277«, po m3.
121.92, 2.60, 69.85, 12 32 K). 8. jelovo 545 m3, tvor., 163 m8, ogr.,
bukovo 278 m3. tvor., 1384 m3. ogr., 24 km. od Skrada, Jos´p Neuberger
Sp. Moravica 60770 K., (+ 57,, po m3. 69.30. 2 15, 31.50,


10.18 K), 9. jelovo 894 m3. tvor., 108 m3. ogr., bukovo 110 m´.
tvor. 349 m3. ogr., 4 km. od Srp. Moravica, Ivan Bolf Delnice
140 500 K. (+ 347o, po m3. 142.04, 2.75, 80.40, 13 K) 10. jelovo
33 3


981 m. tvor., 100 m. ogr., bukovo 64 m. tvor., 330 mV ogr.,
4 km. od Srp Moravica, Ivan Bolf Delnice 150.800 K. (+ 367o, po
m3. 144.16. 2.79, 81.60, 13.19 K.). 11. jelovo 438 m3. tvorivo, 68 m3.
ogr., bukovo 75 m3. tvor., 374 m8. ogr., 4 km. od Srp. Moravica
Srpska štedionica Srpske Moravice 63.376 K. (+ 1670, po m3.
2.38, 69.60 11.25 K.).


Šumarija Jasena k 12. jelovo 3467 m3. tvoriva, 490 ms. ogr.,
bukovo 639 m3. tvor., 1112 m3. ogr., 28 km. od Ofculina, F. Katinić sinovi
Cirkvenica 469.500 K., (+ .2%, po m3. 118.72, 3.60. 55.12, 18 87 K.).


13. jelovo 1251 m3, tvor., 464 m3.;gorivo, bukovo 1803 m3.tvor., 2182 m3.
ogr., javorovo 1 m3. tvor., 40 m3 ogr., 28 km. od Ogulina, Dobrila
i Kiselić Sušak, 211.000 K., (+ 627», po m3. 90.72. 2.19, 38.88, 11.98,
79.38, 9.23 K.). 14. jelovo 1472 m3. ogr. 26 km. od Ogu ina, J. Premrou
Sušak, 220.000 K.. (+ 447», po m3. 95.04, 2.45, 37.44,12.82 K.).
15. jelovo 1774 m3. tvor., 621 m3 ogr., bukovo 1816 m8 tvor., 2504 ms
ogr, jarovo 25 m3. ogr. 25 km do Ogulina, J. Premrou, Sušak
278.000 K. (+ 48°/o, po m3. 47.68, 2.52, 38.48, 13.17, 9 69 K.) Šumarija
Vranovina : 16. kestenovo 1872 tvoriva, 7487 m3 taninskog
drva, 6 km. od Vrginmosta, Simo Oreščanin Perna, 312.199 K 99 f.
(+ 857. po m3. 130.05, 18.50 K.).
Sarajevo. Dne 25. listopada održavale se kod šumskog odsjeka
zemaljske vlade javna usmena i pjsmena dražba na 500 kub.
metara četinjastih izradjenih balvana, koji se nalaze na stovarištu
kod željeznice firme FeltrinelH u Vrh Prač područje šumske uprave
Prača, sa iskličnom cijenom od 120 kruna za kub. metar.


Kod ove dražbe je učestvovalo više kupaca, te se je postigla
kupovna cijena od 220 K 50 jil. za 1 kubični metar.