DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Vinkovci. Dražba stabala dne 11. studena 1919. kod kr. nadšumarskog
ureda u Vinkovcima :


Sječinu Čađavski bok I. sa 1626 hrastovih, 557 jasenovih


1.434 brijestovih i 620 inovrsnih stabala, procjenjenih na 1,031.609
kruna, dostala je tvrdka Filipa Deutscha Sinovi, Zagreb za 2,739.000 K ;
Sječinu Čađavski bok II. sa 808 hrasjovih, 386 jasenovih


1.189 brijestovih i 312 inovrsnih stabala, procjenjenih na 1,053.074
kruna, dostala je tvrdka Braća Janeković, Zagreb, za 2,2*5,170 K;
Sječinu Dvorjani sa 412 hrastovih, 611 brijestovih i 271 inovrsnih
stabala, procjenjenih na 656.414 kruna, dostala je tvrdka Narodna
šumska industrija, Zagreb, za 1,407.600 K; Sječinu Savićki gjol
I. sa 1.239 hrastovih, 4644 jasenovih, 258 brijestovih i 132 inovrsna
stabla, procjenjenih na 529.517 kruna, dostala je tvrdka M. Drach
ml, Caprag, za 1,450.000 K; sječinu Savićki gjol II. sa 448 hrastovih,
3.139 jasenovih, 169 brijestovih i 270 inovrsnih stabala, procjenih
na 583.297 kruna, dostala je tvrdka R. Turčića Sinovi, Sisak,
za 1,267.856 K; sječu Suše sa 122 hrastovih, 19.969 jasenovih i
180 inovrsnih stabala, proajenih na 607.307 kruna, dostala je tvrdka
R. Turčića Sinovi, Shak, za 1,254 856 K; sječinu Prašnik sa
1478 hrastovih, 75 brijestovih i 377 inovrsnih stabala procjenjenih
na 1,091.792 krune, dostala je tvrdka Slaveks, Zagreb Pakrac, za
3,361.900 K; sječu Vratićna sa 796 hrastovih stabala procjenjenih
na 766.457 kruna, dostala je tvrdka Hrv. Eskomptna banka, Zagreb,
za 1735.150 K.
Bjelovar Kod dražbe održane dne 29. sluđena o. g. kod križevačke
imovne općine:


1. Za sječinu Zlobikovac, 1090 hrastovih stabala, procjenjenih
na 446.295 kruna ponudila je među ostalim tvrdka Frohlich Karlovac
1,316.752 K, a tvrdka Narodna šumska industrija 933.600 K, koja je
ostala dostalcem, premda je ponuda tvrdke FrOhlich veća.
2. Sječinu Međuvođe, 1393 hrastova stabla, procjenjena na
1.118.804 K, dostala je tvrdka Frôhlich Karlovac za 2.130.550 K.
Plasti. Na dražbi stabala manastirske šume u Jasenku dne 15.
listopada o. g. postignuta je cijena po m8 101 K 80 fil. Dostalcem
je ostao Jovo Mamula, drvotržac iz Jasenka.


Carina na drvo. Generalna direkcija carina ministarstva financija
kraljevstva SHS izdala je u predmetu nove izvozne carinske
tarife slijedeću naredbu:


I. Vrijednost za naplatu carine.
§ 1. Izvozne carine se naplaćuju po vrijednosti. Vrijednost,
prema kojoj će se naplaćivati carina, računa se prema cijenama na
domaćim tržištima, kojoj se dodaju svi drugi troškovi do granice —
izvozne tačke (prevoz, komisije, osiguranja itd.), čemu za dokaz služe
tovarni listovi i drugi dokumenti.


§ 2. Trgovci, koji izvoze robu, dužni su u deklaraciji prijaviti
pravu vrijednost robe s troškovima zajedno, podnoseći i dokumente,
koji se na to odnose. U isto vrijeme dužni su prijaviti prodajnu