DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1920 str. 54     <-- 54 -->        PDF

108


K tetivnici g. šumarnika Hajeka.


Piše: Mirko Puk, kr. zem. šum. nadzornik I. r. u m.


U broju 1, 2, 3. Šum. lista od ove godine na strani


2.
i 3. piše g. šumarnik Hajek slijedeće:
„Promjerku, što je kanim ovdje opisati, nazivaju neka
gg. i u šum. listu posve neispravno „Pukovom promjerkom".
Ja sam tu promjerku pronašao, konstruisao i opisao u šum.
listu (br. 7. g. 1900 str. 410—415.).
, G. Puk podvrgao je tu promjerku, kako je on onda
mislio, poraznoj kritici, pod naslovom „Tetivnica g. Hajeka*
(u šum. listu br. 8. g. 1900. str. 445—450).
Dakle je g. Puk sam nazvao tu promjerku mojom tetivnicom.
Tu rečenu kritiku g. Puka pobio sam ja u šum. listu
od g. 1901 na str. 297 do 300, a pobio ju je najbolje g.
Puk sam reklamom, što no ju je razvio, kad je za tu moju
promjerku tražio i ishodio patenat i stavio ju u promet."
Na to odgovaram g. šum. Hajeku na obranu svoje časti
slijedeće :
Istina Je, da je tetivnica, koju sam g. 1900. na str.
445—450 Š. 1. podvrgao nepovoljnoj kritici, pri kojoj ostajem
i sada, izum g. šum. Hajeka, a ja toga nikada i nigdje
nisam porekao, nu najodlučnije ustajem proti tome, kad


g. šumarnik Hajek moju jednokračnu promjerku svojata
kao svoj izum, a jošte odlučnije ustajem proti tvrdnji
i kleveti g. šumarnika, da sam ja za tu njegovu tetivnicu
tražio i ishodio patenat i onda uz veliku reklamu stavio ju
u promet.
Ako je tome tako, pitam g. šumarnika, gdje je on bio
od g. 1904. dosada, zašto nije odmah proti mojem patentu
prigovorio eventualno mene tužio? Šutio je 16 godina, a
sada se sjetio, da me okleveće.


Ja nisam nikada niti tražio niti ishodio patenat za njegovu
tetivnicu, nego za svoju jednokračnu promjerku, opisanu
u Šum. listu od g. 1904 na str. 22—28.


Tetivnica g. Hajeka neka ostane njemu, ja je ne trebam
niti sam je ikada trebao, a još sam manje za slavom njegova
izuma težio. Stoga tražim, da se mene bez razloga ne kleveće
i da se ne dira u moju jednokračnu promjerku, koja