DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1920 str. 54     <-- 54 -->        PDF

108


K tetivnici g. šumarnika Hajeka.


Piše: Mirko Puk, kr. zem. šum. nadzornik I. r. u m.


U broju 1, 2, 3. Šum. lista od ove godine na strani


2.
i 3. piše g. šumarnik Hajek slijedeće:
„Promjerku, što je kanim ovdje opisati, nazivaju neka
gg. i u šum. listu posve neispravno „Pukovom promjerkom".
Ja sam tu promjerku pronašao, konstruisao i opisao u šum.
listu (br. 7. g. 1900 str. 410—415.).
, G. Puk podvrgao je tu promjerku, kako je on onda
mislio, poraznoj kritici, pod naslovom „Tetivnica g. Hajeka*
(u šum. listu br. 8. g. 1900. str. 445—450).
Dakle je g. Puk sam nazvao tu promjerku mojom tetivnicom.
Tu rečenu kritiku g. Puka pobio sam ja u šum. listu
od g. 1901 na str. 297 do 300, a pobio ju je najbolje g.
Puk sam reklamom, što no ju je razvio, kad je za tu moju
promjerku tražio i ishodio patenat i stavio ju u promet."
Na to odgovaram g. šum. Hajeku na obranu svoje časti
slijedeće :
Istina Je, da je tetivnica, koju sam g. 1900. na str.
445—450 Š. 1. podvrgao nepovoljnoj kritici, pri kojoj ostajem
i sada, izum g. šum. Hajeka, a ja toga nikada i nigdje
nisam porekao, nu najodlučnije ustajem proti tome, kad


g. šumarnik Hajek moju jednokračnu promjerku svojata
kao svoj izum, a jošte odlučnije ustajem proti tvrdnji
i kleveti g. šumarnika, da sam ja za tu njegovu tetivnicu
tražio i ishodio patenat i onda uz veliku reklamu stavio ju
u promet.
Ako je tome tako, pitam g. šumarnika, gdje je on bio
od g. 1904. dosada, zašto nije odmah proti mojem patentu
prigovorio eventualno mene tužio? Šutio je 16 godina, a
sada se sjetio, da me okleveće.


Ja nisam nikada niti tražio niti ishodio patenat za njegovu
tetivnicu, nego za svoju jednokračnu promjerku, opisanu
u Šum. listu od g. 1904 na str. 22—28.


Tetivnica g. Hajeka neka ostane njemu, ja je ne trebam
niti sam je ikada trebao, a još sam manje za slavom njegova
izuma težio. Stoga tražim, da se mene bez razloga ne kleveće
i da se ne dira u moju jednokračnu promjerku, koja
ŠUMARSKI LIST 4-6/1920 str. 55     <-- 55 -->        PDF

je jedino moj izum i nikoga drugoga. Jednokračna je promjerka
sestra moje tangencijalne promjerke, za koju sam
još g. 1901. patenat dobio, a davno prije toga je skupa sa
jednokračnom promjerkom u praksi rabio.


Ja ne nalazim niti vrijednim niti nužnim, da se ovdje
potanko branim proti nečuvenoj kleveti g. Hajeka, jer stručnjaci,
koji me poznadu, ni časka neće podvojiti u izvornost
mojega izuma, a oni, koji me nepoznadu, lako se mogu
osvjedočiti o neistinosti tvrdnje g. Hajeka sravnjujući tetivnicu
s mojom jednokračnom promjerkom, kao što je to
učinio i g. profesor dr. A. Levaković, koji je nakon svestranog
temeljitog istraživanja u Šum. listu od ove g. na
str. 9—11 jasno i nedvoumno dokazao, da su tetivnica g.
Hajeka i moja jednokračna promjerka skroz različiti instrumenti,
dosljedno tome, da je tvrdnja g. Hajeka skroz neistinita.


Stoga pozivljem g. šumarnika, da opozove uvodno proti
meni izrečenu klevetu, a ne učini li on toga u sljedećem
broju Šum. lista, tužiti ću ga radi klevetanja i potvore.


Pabirci nomenklature za šumsku zoologiju.


Pribrao Dr. Aug. Lenghoffer.


Već sam jednom zgodom progovorio u ovom listu o
nomenklaturi i terminologiji životinja l\ Znam, da neće na
jednom niknuti ni jedno ni drugo, ali valja sabirati građu,
da dodjemo dalje. Različita imena za jednu te istu životinju
oteščavaju posao, stvaraju smutnju.


1. Sisavci.
Za neke sisavce imamo posebna imena za mužjake, a
posebna za ženke ili mlade i to istoga korjena ili drugoga,
dok kod drugih toga ne imamo. Meni se čudno čini, da
mi govorimo o mužjaku lasice, kune i t. d., jer je to imenica
ženskoga roda, a opet o ženki ježa, jazavca i t. d., jer
je to imenica muškoga roda. Tu je u nazivima neka opreka
; bilo bi kraće, a držim i zgodnije, kada bi imali posebnu
imenicu za mužjaka, a posebnu za ženku i za mlade.
Ljubeznoj usluzi kolege prof. Dr. Drag. Boranića zahvalju


1 Šum. List 1913., str. 121- 123.