DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1920 str. 55     <-- 55 -->        PDF

je jedino moj izum i nikoga drugoga. Jednokračna je promjerka
sestra moje tangencijalne promjerke, za koju sam
još g. 1901. patenat dobio, a davno prije toga je skupa sa
jednokračnom promjerkom u praksi rabio.


Ja ne nalazim niti vrijednim niti nužnim, da se ovdje
potanko branim proti nečuvenoj kleveti g. Hajeka, jer stručnjaci,
koji me poznadu, ni časka neće podvojiti u izvornost
mojega izuma, a oni, koji me nepoznadu, lako se mogu
osvjedočiti o neistinosti tvrdnje g. Hajeka sravnjujući tetivnicu
s mojom jednokračnom promjerkom, kao što je to
učinio i g. profesor dr. A. Levaković, koji je nakon svestranog
temeljitog istraživanja u Šum. listu od ove g. na
str. 9—11 jasno i nedvoumno dokazao, da su tetivnica g.
Hajeka i moja jednokračna promjerka skroz različiti instrumenti,
dosljedno tome, da je tvrdnja g. Hajeka skroz neistinita.


Stoga pozivljem g. šumarnika, da opozove uvodno proti
meni izrečenu klevetu, a ne učini li on toga u sljedećem
broju Šum. lista, tužiti ću ga radi klevetanja i potvore.


Pabirci nomenklature za šumsku zoologiju.


Pribrao Dr. Aug. Lenghoffer.


Već sam jednom zgodom progovorio u ovom listu o
nomenklaturi i terminologiji životinja l\ Znam, da neće na
jednom niknuti ni jedno ni drugo, ali valja sabirati građu,
da dodjemo dalje. Različita imena za jednu te istu životinju
oteščavaju posao, stvaraju smutnju.


1. Sisavci.
Za neke sisavce imamo posebna imena za mužjake, a
posebna za ženke ili mlade i to istoga korjena ili drugoga,
dok kod drugih toga ne imamo. Meni se čudno čini, da
mi govorimo o mužjaku lasice, kune i t. d., jer je to imenica
ženskoga roda, a opet o ženki ježa, jazavca i t. d., jer
je to imenica muškoga roda. Tu je u nazivima neka opreka
; bilo bi kraće, a držim i zgodnije, kada bi imali posebnu
imenicu za mužjaka, a posebnu za ženku i za mlade.
Ljubeznoj usluzi kolege prof. Dr. Drag. Boranića zahvalju


1 Šum. List 1913., str. 121- 123.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1920 str. 56     <-- 56 -->        PDF

jem pomoć u tom pogledu, a novotarije, koje evo predlažem
na raspravu, odnosno na prihvat, označujem razmaknutim
tiskom. Tom zgodom mećem u zagradu nazive, koje sam
pabirčenjem sabrao, a dolaze u drugom redu u obzir.


Rovka (hrčica).
Jež, ježića, ježe.
Krt, krtica. Bez obzira na spol upotrebljavaju se oba


naziva, a mislim, da bi se lako mogao prvi upotrjebiti za


mužjaka, a drugi za ženku.
Mačak (macan); mačka, mače, mačad, mačići.
Pas (ker), kuja (vaška), psić, kujica, štene, štenad.
Vuk (kurjak), vučica (kurjačica), vuče, vučić, vučad.
Lisac (lisjak) lisica (lija) ,lisičić.
Lasac, lasica (lasa).
Zrdav (zerdav, velika lasica, gornostaj, jermelin, hermelin).
Kunac, kuna, kune.
Tvor (tvorac, torec) tvorica, tvorić.
Vidran (vidrač, vidrenjak), vidra.
Jazavac, jazavka, jazavče.


Medvjed (medjed), medvjedica, meče (medvjedče) medvjedići.
Puh, pusica, puše.


Vjever, vjeverica.
Miš, mišica, mišić.
Voluhar, vohularica. Opet 2 naziva bez obzira na spol,


a mi bi ih mogli zgodno uvesti prema spolu. Vohular ima
služiti za latinsko ime Arvicola, dakle voluhar poljski za
Arvicola arvalis, a ne poljski miš, jer to pripada rodjaku
Mus agrestis, premda se kod nas ta razlika ne pravi,
a time čini smutnja.


Zec (zekonjaj, zečica, zeče, zečići.
Kunić.
Dabar. ´
Vepar (bravac, krmak, nerast), svinja, prase, praščići.
Divokoza.
Srnjak (srnac, srndać), srna, srnče.
Jelen, košuta, jelenče, lane.
Lanjac.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1920 str. 57     <-- 57 -->        PDF

.


2. Ptice.
I tu bi se dalo na sličan način uvesti posebne nazive


prema spolu.
Tetrijeb, tetrijebica.
Lještar, lještarka.
Jarebčak (jarebac), jarebica.
Trčac, trčka.
Prepelica, prepeličić.
Golub, golubica, golubče.
Galeb, galebka, galebić.
Šljukan, šljuka. Mjesto šljuke plavonoge imala bi biti


ljuska modronoga.
Labud, labudica, labudić.
Gusak (gusan), guska, gušče, guščica.
Patak, patka, pače (racman, raca).


jastreb, jastrebica, jastrebić.
Orao, orlica, orlić.
Sokol, sokolića, sokolić. ´
Žunac, žuna žunić.


Čvorak, čvorka, čvorković, (čvrljak, brljak, škvorac).
Vrabac, vrabica.
Češljugar, češljugarka, češljugara.
Drozd, drozdovica, drozdović, (drozak, drozgović).
Kos, kosovica, kosović.


Mogao bi tako provesti nazive i za druge sisavce i
ptice, ali mi nije nakana, da to iscrpivo provedem, prije nego
što čujem mnijenje drugih ljudi, koji se u to razumiju.
Odabrao sam nekoliko primjera iz različitih odjela, da se
vidi princip preinake, koja držim da bi bila podesna, jer su
nazivi kraći, a nisu kao sada oprečni.


Stališke vijesti.


Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva
održao se dne 15. i slijedećih dana mjeseca ožujka t. g.
kod šumarskog odsjeka ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu. Ispitu
je predsjedao upravitelj šumarskog odsjeka, kr. šumar, savjetnik A.
Jovanovac, koji je ujedno fungirao i kao ispitivač Kao ostali ispitivači
fungirala su g. g. prof. dr. G j. Nenadić, dr. A. Ugrenović
i M. Marinović.