DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1920 str. 59     <-- 59 -->        PDF

neimate provedenu katastralnu izmjeru. Koje instrumente potrebujete
za tu izmjeru? Kako bi velik bio predvidivi trošak te izmjere skupa
sa potrebom za nabavu instrumenata, ako šum. tehničar dobiva dnevnicu
od K. 100. —, a radnik nadnicu od K. 50. — Sve instrumente
morate na novo nabaviti. Cijene instrumenata navedite približno prema
današnjim prilikama.


VIL U kojoj mjeri ovisi uporaba pojedinih glavnih vrsti drva o
njihovim tehničkim svojstvima?


Nakon dvodnevnog pismenog ispita slijedio je usmeni ispit
koji se obavio djelomice u dvorani, a djelomice u šumi.


Svi su kandidati ispit napravili, te su dvojica proglašena „odlučno
sposobnima", trojica „sposobnima sa većinom glasova* a ostali
»jednoglasno sposobnima."


Osobne vijesti.


Novi profesori u gospodarsko-šumarskom fakultetu zagrebačkog
sveučilišta. Njeg. Visoč. Regent imenovao je javnim redovitim
profesorima u VI. čin. razredu u gospodar.-šumarskom fakultetu
zagrebač. sveučilišta Dra. Savu Ulmanskog, privatnog docenta
bečke visoke škole za kulturu tla za živinogojstvo i Dra. Frana
Jesenka, javnog redovitog profesora ljubljanskog sveučilišta za
bilinogojstvo.


Time je udaren temelj profesorskom zboru rečenog gospodaršumarskog
fakulteta, te će prva četvorica profesora Dr. Gj. Nenadić,
Dr. A. Petračić, Dr. S. Ulmanski i Dr. F. Jesenko imati što prije da
stave prijedlog glede popunjenja ostalih profesorskih stolica u navedenom
fakultetu.


U statusu uprave državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji


imenovani su: Ministarskim savjetnicima u V. čin. razredu šumar,
nadsavjetnici August Ružička, Dragutin Polaček, i Bogoslav
Kosović; šumarskim nadinžinirima u VIII. čin. razredu šumarski
inžiniri Petar Petrovič, Mirko Medaković, Emil
Benić, Svetozar Jagrović, Stanko Bilinskii Gjuro Strapajević;
šumarskim inžinirima u IX. činov, razredu šumarskoinžinirski
pristavi Miloš ErvaćaniniAdolf Jošovec; šumarskoinžinirskim
pristavom u X. čin razredu vlastelinski nadšumar Slavo
1 j u b Demi; pisarničkim oficijalom u IX. č, razredu pisarnički
oficijal X čin. razreda Petar Miljuš; pisarničkim oficijalima u


X. č. razredu pisarn, oficijali Luka Lisac i Radoslav Kondić.
U statusu zemaljskih činovnika Hrvatske i Slavonije imenovani
su: Šumarski nadpovjerenici NikolaŠubert, Krešimir pl.
Stanisavl j ević, Petar Georgijević, Velimir Kôrôskenyi,
Srećko Mayer, Arnold Gerstman i Marko Šebetić
šumarskim nadzornicima II. razr. u VIII. činov, razredu, a apsolvent
kr. šumarske akademije Antun Ružičič privremenim šumarskim
povjerenikom u X. činov, razredu.