DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1920 str. 60     <-- 60 -->        PDF

U statusu šumarsko-računarskih činovnika Hrvatske i
Slavonije imenovani su. Sumarsko-računarskim savjetnikom u VIII.
čin. razredu vladin računarski revident Stjepan Orsich; šumarsko-
račuuarskim revidentom u IX. čin. razredu Dr. M. Mudrovčić;
privremenim šumarsko računarskim oficijalom u XI. č. r. katastr.
mjern. pristav Franjo Dubravčić.


U statusu činovnika krajiških imovnih općina u Hrvatskoj
i Slavoniji imenovani su:Šumarnik gradiške imovne općine Bogoslav
Hasek i šumarnik križevačke imovne obćine Ivan Beck
nadšumarnicima u VII. čin. razredu kod gradiške odn. križevačke
imovne općine; šumarnik petrovaradinske imov. općine Miian
Skorić nadšumarnikom iste imov. općine u VII. čin. razredu; nadšumar
I. ban. im. općine Stjepan Prpić nadšumarom — upraviteljem
iste imov. općine; kotar, šumar II. banske imov. općine
Dušan Jasić nadšumarom iste imovne općine IX. čin. razredu,
kotar, šumar otočke imov. općine Antun Premužićikr. šumar,
povjerenik Ljudevit Malnar kotarskim šumarima brodske im.
općine u X. čin. razredu; oficijal križevačke im. općine T an asi j a
Stojčević nadoficijalom iste im općine u IX. čin. razredu i akcezista
petrovarad. imov. općine Nikola Vukičević oficijalom iste
imov. općine u X. č. razredu.


Kod uprave državnih šuma u Bačkoj imenovani su : Šumarskim
inženjerima u IX. č. razredu šumarsko-inž. pristavi Todor
Španović i Marij an J erbić.


Premještenje. Kr. šumar, nadpovjerenik Qašo Vac premješten
je od kr. kotar, oblasti u Ivancu k onoj u Dugom? selu.


Prosvjeta.


Ustrojni statut i ispitni propisi za gaspodarsko-šumarski
fakultet u sveučilištu kraljevstva S. H. S. u Zagrebu sadržani su u
ovim dvjema naredbama:


Naredba


povjereništva za prosvjetu i vjere od 7. travnja 1920. broj 15.
724., kojom se izdaje privremeni statut za gospodarsko-šumarski
fakultet sveučilišta kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu.


Povjereništvo za prosvjetu i vjere saslušavši mnijenje akademičkoga
senata i nastavnika gospodarsko-šumarskoga fakulteta sveučilišta
kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu izdaje %a taj
fakultet ovaj privremeni statut :


Privremeni statut gospodarsko-šumarskoga fakulteta sveučilišta
kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu.


§ I


Gospodarsko-šumarski fakultet sveučilišta kraljevstva Srba, Hrvata
i Slovenaca u Zagrebu ima svrhu, da podaje temeljitu teoretsku, a
koliko je to u školi moguće, i praktičku naobazbu u gospodarstvu