DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Debljine:


a) duge za suhu robu (ad uso asciuto) se trguju pod
nazivom „uso Grčka" ili „za brašno" (per farino) u debljini
od 9—13 mm ili pod nazivom „uso Francuska" sa debljinom
od 10 —15 mm.


c) duge u 1 j e n i c e (za bačve za ulje).


ilmi 2V.
= cm 65— 80 debljina mm 13-17
= cm 78— 82 ri 16—20


,; .


» ..2 — cm 90— 95 16-20
„ 4 ! = cm 100—105 J ) 18—22
„ 4% = cm 115—120 )) 18—22
» 5 = cm 128—135 20—22
» 6 j = cm 150—160 .)> 22—25


Pridržav posebna utanačenja, mora poprečna dužina
iznašati najmanje 12 cm, dok se za debljinu ta poprečnost
ne iziskuje.


Kod t. zv. „morlaških duga" trpi se 1 cm manje u
širinu i 1 ili 2 mm u debljini.
Mjerenje se izvađa na najkraćem, najtanjem i najužem
kraju.
Cijena od 100 komada.


§ 267.


Bukova debla i trupci (Tronchi e rondini di faggio).


Trupci prvog razreda: Najmanja dužina 3 m, najmanji
promjer 40 cm, izuzev posebna utanačenja; komadi od
3 do 4 m moraju biti posve ravni, kod komada od 4 m i
preko se trpi krivina, koja ne smije biti veća od 10 cm visine.


Drvo mora biti ravne žice, a ne zasukano, potpuno
zdravo, prosto od grana i drugih pogrešaka, a srce ne smije
više imati od 15 cm promjera.


Trupci drugog razreda su oni, koji se ne mogu u prvi
razred uvrstiti, komadi sa natrulim srcem, zasukani komadi
i takovi sa natrulim granama ili sa mnogo malih grana.


§ 268.
Željezničke podvlake (Traversine).


One se priugotavljaju iz hrastovog, bukovog, borovog,
arišovog, jelovog i smrekovog drva.