DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Dimenzije i oblici se ustanovljuju uvijek prema svrsi,
kojoj one imaju služiti.


Kakvoća: Ona čini također predmet posebnog utanačenja.


Cijena se uzima po komadu.


§ 269.


Općenite ustanove za jelovo, smrekovo, arišovo,
borovo i bukovo drvo.


Mjerenje drva se provađa dogovorno između kupca i
prodavaoca : ako je kod toga nužna intervencija javnog mjerača,
tada ide: odgovarajući trošak na teret one stranke,
koja je intervenciju zahtjevala.


Odaslanje drva se provađa općenito po prodavaocu na
vlastiti´trošak do tovarne luke, određene po kupcu.


Izračunavanje sadržaja se provađa na kubne milimetre,
te je određeno da se u rezultatu 5 dram1 računa kao 1 mm;
produkt se navada u 3 decimale :


Kubni metar se obračunava ovako :


jednako 3166 bečkih ´ kubnih stopa


, ms j „ 23-75 mletačkih


1 m
| „ 29i7 pariških : „


,,
35*15 londonskih „ „


Cijene se razumijevaju u gotovom; za rezanu robu, za
letve od jele, smreke, bora i ariša, u običajnim dimenzijama,
uz skonto od 3%; za drugu robu obično bez skonta.


.Buletanje robe, koje kupac čini na skladištu prodavačevom,
vrijedi kao preuzimanje samo.


§ 270.


Mešetarina za drvo iznaša l°/0, isuzev mehko drvo, za
koje iznaša 2°/0. Priopćio Dr. A. Petračić.


Moja tetivnica.


Piše nadšumarnik B. Ha jek.
Na članak pod tim naslovom1) došla su gg. Dr. Levaković
i Puk za čudo do zaključka, da ja svojatam promjerku


g.
Puka.
´) Vidi ovogod. „Šum. list" strana 2—6.