DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 32     <-- 32 -->        PDF

U tom članku rekao sam medju ostalim: „Prednosti
moje tetivnice prema svim ostalim promjerkama očevidne
su, pa gledom na njih upućujem gg. drugove na gore spomenute
rasprave u šumarskom listu od g. 1900. i 1901., a
naročito na članak g. Puka u šum. listu broj 1. odg. 1904.
strana 22. pod naslovom: Jednokračna promjerka".


U spomenutoj raspravi iz g. 1900. opisao sam ja svoju
promjerku i likovito ju tamo predočio.
U spomenutoj raspravi iz g. 1904. opisao je g. nadzornik
Puk i likovito predočio svoj u jednokračnu promjerku.
Ja sam dakle, po mijenju gg. Dr. Levakovića i Puka,
u članku1), u kom sam si preduzeo svojatati promjerku


g. Puka, upro prstom na opise i likovito predočenje moje
promjerke i promjerke g. Puka, da si olakšam svojatanje
promjerke g. Puka.
Ta to bi bila zaista nečuvena naivnost s moje strane.


Iz navoda u spomenutom članku2): „Dakle je g. Puk
sam nazvao tu promjerku mojom tetivnicom. Tu rečenu
kritiku g. Puka pobio sam ja u šum. listu (broj 4. g. 1901.
strana 297—300), a pobio ju je najbolje g. Puk sam reklamom,
što no ju je razvio, kad je za tu moju promjerku
tražio i ishodio patent i stavio ju je u promet ´ zaista proizlazi,
kao da se je g. Puk htio okoristiti mojim pronalaskom,
ali nikako, da ja svojatam promjerku g. Puka.


Tko je malo hladnokrvno i objektivno pročitao oba
gore navedena moja navoda, morao je odmah uviditi, da je
tu nuždno po srijedi prepisivačka pogriješka, i da potonji
navod mora i može ispravno glasiti samo ovako : „a pobio
ju je najbolje g. Puk sam reklamom, što no ju je razvio,
kad je za tu svoju promjerku tražio i ishodio patent i stavio
ju je u promet".


Ta svatko, tko je čitao reklamu g. nadzornika Puka i
tko je vidio promjerku, koju je g. Puk u promet stavio zna,
da je g. Puk zaista za „svoju", a ne za „moju" promjerku
činio reklamu i u promet ju stavio.


Akoprem odsuđujem način, kojim me je g. Puk pozvao3),
da mu dam zadovoljštinu, rado mu je ipak dajem, jer je od
mene opravdano zahtjeva.


. /
´) Vidi Šum. list g. 1920. strana 2-6.
2) Vidi Šum. list g. 1920. strana 3.
3) U Šum. listu g. 1920. strana 108. i 109.