DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Primjećujem, da sam zaista, ima tomu više godina, bio
informisan, kao da je g. Puk ishodio patent na „moju" promjerku,
ali sam se sam dugo prije no je članak „Moja tetivnica"
izažao, uvjerio, da je ta informacija bila osnovana
baš na nepoznavanju razlike obijuh promjeraka.


Opaska . Gosp. nadšumarnik Hajek poslao je ovom
uredništvu odgovore na kritike^g. Dra. Levakovića, uvrštene
u brojevima 1.—3. ovogod. Šum. lista, tek nakon što je
drugi trobroj (4.—6.) već odštampan bio. Stoga razloga
nijesu se njegovi odgovori mogli u drugi trobroj uvrstiti, a
ne mogu se — unatoč izričite želje gg. Hajeka i Dra. Levakovića
— radi tehničkih zapreka uvrstiti ni u ovaj broj,
već će svakako doći u naredni broj.


Za uredništvo :


Prof. dr. P e t r a č i ć


Društvene vijesti.


Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumar, društva,
održane 22./III. 1920. u 3 sata popodne u društvenim prostorijama
u Zagrebu. Predsjedao je društveni predsjednik Milan barun
Turković u prisutnosti podpredsjedaika Dragutina Trotzera, vršioca
dužnosti tajnika Srećka Majera, blagajnika Sandora pJ. Lajera,
i odbornik. Jure Dražica, Dr Aleksandra Ugrenovića, ManojH Divjaka,
Milana Marinovića i urednika šum. lista prof. Petračića.


Dnevni red:


i. Ufanje i ovjeravanje zapisnika od prošle sjednice. Za overavanje
izabrani su odbornici Jure Dražić i Manojlo Divjak.
2. Izvještaj tajnika, da se za izdavanje podruma pod najam nije
moglo ništa učiniti, pošto je cijela zgrada sa nuzprostorijama izdata
zemaljskoj vladi za šumarski fakultet.
3. Na pitanje urednika zaključeno je, da se lugarski vjesnik
tiska u 15.000 primjeraka.
4.
Prima se znanju izvještaj blagajnika, po kome iznosi:
a) društvena imovina 69.898 K
b) pripomoćna „Kôrôskeniev-a" zaklada 15.920 K
c) literarna Borošićeva zaklada ... . 8.661 K
ujedno se prima znaniu izvještaj blagajnika, da je predsjednik Milan
barun Turković položio uterneljački ulog od 1000 K, da je Aibin
Leustek šum. nadzornik grada Zagreba poklonio po 25 K Kôrôskenijevoj
i Borošićevoj zasdadi, a šum. nadzornik u Djakovu Ante
Baličevic uplatio 10 K kao član Kôrôsk. nijeve zaklade.


5. Blagajnik prijavljuje 45 novih članova, većinom iz reda lugarskog
osobija, koji se svi za članove primaju.